oikosonline.nl

Tag

Noorwegen

Svalbard Global Seed Vault: Doomsday voor de biodiversiteit

Over internationale akkoorden betreffende de duurzame ontwikkeling van landbouw is nog lang geen akkoord bereikt, maar waar veel landen het wel mee eens zijn, is dat er wordt afgestevend op een doemscenario. Door niet-duurzame ontwikkelingen in de landbouw komt biodiversiteit… Continue Reading →

Koldermaand in Noorwegen

Kolderdag, Laatste Schooldag, examenstuntdag: velen zullen bekend zijn met de taferelen die eindexamenkandidaten uit de kast trekken om hun laatste lesdag op de middelbare school memorabel te maken. Dit vaak tot groot ongenoegen van de scholen, die over het algemeen… Continue Reading →

© 2017 oikosonline.nl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑