Op Koningsdag ging ik naar Kingsland, zoals veel anderen met mij. Ik ging echter niet naar Amsterdam of Eindhoven. Ik ging naar Groningen. Iedereen met wie ik het erover had zei iets in de trant van ‘wat moet je daar nou weer’. En ik moet zeggen, toen we in de trein zaten, en later in de bus, en nog later nog steeds in de bus, dacht ik hetzelfde. We deden er uiteindelijk ruim 2,5 uur over om bij het festival te komen.
Nu wilt de burgemeester van Groningen dat Groningen beter bereikbaar wordt, en ook de Groningse commissaris van de koning is het hiermee eens. Nederland zou nog sterker een voorbeeld moeten worden van de flat world, waarin tijd nauwelijks meer samen valt met afstand.

De provincie Groningen staat er namelijk niet heel goed voor. Het was de enige economie in Nederland die in 2016 kromp (CBS). Tegelijkertijd is de regio Delfzijl in Groningen juist een van de sterkste groeiende regio’s in Nederland. Deze regio compenseert op provincieniveau bijvoorbeeld Oost-Groningen, waar de krimp juist het sterkst was. Hierdoor lijkt Groningen op provincieniveau het niet eens heel slecht te doen, terwijl er dus grote differentiatie is op kleiner schaalniveau. Ook de werkeloosheid in de provincie is groter dan in de rest van Nederland, per vacature zijn er vijf werkzoekenden. Relatief veel, als het vergeleken wordt met Zeeland, waar twee werkzoekenden per vacature zijn. Volgens de burgemeester van Groningen helpt een snellere verbinding tussen Groningen en de Randstad met het tegenwerken van deze achteruitgang. Hij stelt als vergelijking de TGV verbinding in Frankrijk, die voor een economische boost heeft gezorgd in veel armere gebieden en de reistijd naar economisch sterkere gebieden heeft verminderd.

Het imago van Groningen ligt ook gevoelig. De aardbevingen en de problemen rondom de gaswinning in de regio zorgen voor negatieve publiciteit. De tijd die het voor veel mensen kost om naar Groningen te gaan helpt niet mee met de beeldvorming. Hierdoor is Groningen voor veel mensen periferie en een ver-van-hun-bed show. Dit imago zou met een kortere reistijd kunnen worden aangepakt en wordt ‘het verre noorden’ ineens minder ver.

Er wordt voorzichtig gesproken van de Zuiderzeelijn, misschien met de gedachte dat drie keer scheepsrecht is. Maar ook andere plannen, zoals het verbeteren van het spoor zodat treinen sneller kunnen rijden, zijn volgens de provincie goed. Er kan natuurlijk getwijfeld worden of ons kleine landje, waar de reistijd om van de ene kant naar de andere kant van het land te komen nooit meer dan vier uur is, nog meer tijdruimtecompressie nodig heeft. Maar tegenwoordig kan je in die tijd vanuit Schiphol naar elke grote stad in Europa vliegen. Het is dus belangrijk dat ook Groningen, een stad en regio met genoeg potentie, mee kan concurreren.