Tijdens de jaarwisseling was het in Doel (net over de grens in België) even knijpen. Daar wilden ze het liefst niet knallend het nieuwe jaar ingaan. Er waren namelijk wéér problemen met de kerncentrale aldaar. Eind 2015 een lekkage en begin 2016 een stroomstoring. Je zou denken dat bij dergelijke ongevallen maatregelen genomen zouden worden, maar daar is nog geen sprake van.

Een rede hiervoor is dat de Belgische overheid pas kortgeleden heeft besloten de kerncentrale niet, zoals verwacht, in 2015 te slopen, maar 10 jaar langer in werking te houden. Alsof het niet nog erger kan: de kerncentrale in Doel zou in 2005 al gesloopt moeten worden. Er werd uitgegaan van een levensduur van 30 jaar, maar daar heeft de Belgische overheid 20 jaar bij toegevoegd.

Natuurlijk neemt dit veel problemen met zich mee. Vooral de afgelopen 4 jaar hebben er veel problemen plaatsgevonden. In juni 2012 werd ‘Doel 3’ gesloten wegens scheurtjes. Precies een jaar later, in 2013, werd het weer in gebruik genomen. In maart 2014 was er weer sprake van scheurtjes. ‘Doel 3’ werd weer gesloten. In het zelfde jaar vond er bij ‘Doel 4’ een lekkage plaats. Er was sprake van sabotage en er werd zelfs gesproken van terroristische praktijken. In december 2014 werd het weer in gebruik genomen. ‘Doel 3’ werd, alweer, geopend in november 2015. In dezelfde maand vond er een ontploffing plaats van een transformator van ‘Doel 1’.

Deze incidenten zijn tot nu toe niet verkeerd afgelopen. Dit neemt niet weg dat er in de toekomst ooit een incident kan plaatsvinden dat wél verkeerd afloopt. Mocht er ooit een kernramp plaatsvinden, net als in Tsjernobyl, dan kan er een gebied met een radius van 75 kilometer voorgoed onbewoonbaar worden. De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland vallen hier allen binnen. De kerncentrale in Doel ligt in het meest dichtbevolkte gebied (9 miljoen bewoners) van alle kerncentrales in Europa.

Je zou denken dat de Belgische overheid, met haar eigen bevolking in gedachte, de kerncentrale in Doel zou sluiten. De recente en de mogelijke incidenten zijn blijkbaar niet schrikbarend genoeg voor de Belgische overheid. Waarom wordt de kerncentrale dan toch nog in werking gehouden? Omdat het veel inkomsten oplevert. Inkomsten die de Belgen het liefst niet zien verdwijnen. In 2015 was dit zo’n 200 miljoen euro en in 2016 zal dit dalen naar 130 miljoen euro. De daaropvolgende drie jaar zal dit stijgen naar 150 miljoen euro per jaar.

Daarnaast vormt de kerncentrale in Doel 30% van de totale Belgische elektriciteitsproductie. Met de overige kerncentrales in België meegeteld, wordt 50% van de totale Belgische elektriciteitsproductie gevormd door kernenergie. De overheid beweert dat bij het sluiten van de kerncentrales in België er een tekort aan elektriciteit kan ontstaan, terwijl belangengroepen en verschillende politieke partijen beweren dat er genoeg alternatieven zijn. Door opvoerende druk vanuit deze belangengroepen en politieke partijen heeft de overheid besloten om de kerncentrales in België op te knappen. Electrabel, het energiebedrijf die de kerncentrales in België beheert, heeft aangeven om 700 miljoen euro te investeren in ‘Doel 1’ en ‘Doel 2’. Engie, het Franse moederbedrijf van Electrabel, heeft ook aangeven te gaan investeren. De komende 10 jaar willen zij 3.4 miljard euro vrij maken om de Belgische kerncentrales op te knappen.

Dat de kerncentrales opgeknapt zullen worden, neemt niet weg dat er nog steeds incidenten kunnen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor Nederland en ook Duitsland. Duitsland heeft al van zich laten horen. De Duitsers vinden dat de ‘brokkenreactoren’ zo snel mogelijk gesloopt moeten worden. Nederland heeft nog niks duidelijk gemaakt wat betreft de kerncentrales. Wel zijn er West-Brabantse burgemeesters naar het kabinet gestapt met de oproep iets te doen aan de gevaarlijke situatie bij de kerncentrale in Doel. Tot nu toe is er geen duidelijk standpunt ingenomen door de Nederlandse overheid. Wel is het duidelijk dat 9 miljoen Nederlanders en Belgen op dit moment gevaar lopen.