Weten wij wat migratie is? Ik denk dat heel veel mensen een oordeel hebben over migranten en dan met name de migranten die (momenteel) negatief in het nieuws komen. Mijn beeld van migranten is altijd heel open geweest; ik vind dat iedereen de kans moet krijgen op een leven wat hij/zij graag zou willen, mits je bereid bent daarvoor wat terug te doen. Toch wil ik er graag meer van weten. Daarom ga ik volgende periode het vak Migratievraagstukken volgen en hoop ik mijn kennis uit te breiden over allerlei verschillende soorten migranten. Voor nu alvast een klein inkijkje in de wereld van migratiestromen- en motieven.

Mensen migreren al zolang de mensheid zelf bestaat. In het begin waren dit onze voorouders die vanuit Afrika naar het noorden trokken richting Azië en Europa en uiteindelijk via de ontdekkingsreizen uitkwamen in verre oorden als Australië en Amerika. De motieven lagen toen voornamelijk in het vinden van voedsel, een fijner klimaat om in te leven en uiteindelijk een beter leven. Dit betere leven is een belangrijke motivator gebleven; mensen bewegen zich nu over de aarde op zoek naar welvaart, geluk en voornamelijk dat betere leven. De drang om te bewegen is dus helemaal geen gek idee. Wij hebben er alleen met onze grenzen, naties en belangen voor gezorgd dat migreren voor een groot aantal mensen een stuk moeilijker is geworden.

Wij denken bij migranten al snel aan de grote groepen mensen uit Afrika of het Midden-Oosten die met gammele bootjes het Westen in proberen te komen of aan Polen en Bulgaren die met witte busjes naar Nederland komen om ‘onze banen in te pikken’. Toch zijn er nog vele andere groepen migranten; de whizzkids uit India, de grote topmanagers uit Engeland, de studenten uit Spanje of de groep die hun geliefde achterna reist. Al deze migranten samen vormen momenteel een groep van ongeveer 244 miljoen mensen wereldwijd (bron: Elsevier). In de afgelopen 15 jaar is het aantal mensen, die dus om allerlei redenen hun koffers pakt, met 41% gestegen. Onder migranten vallen ook de vluchtelingen; zo’n 20 miljoen. De groep vluchtelingen beslaat dus “maar” 8% van het totaal aantal aan migranten. Dit terwijl er in de media en bij de supermarkt op de hoek alleen nog maar gesproken wordt over “die grote groep vluchtelingen”. Maar dat even terzijde. Van alle migranten leeft momenteel een derde in Europa. Dat zijn dus 76 miljoen mensen die elders geboren zijn en het geluk, de welvaart of iets anders zochten bij ons.

Toch vraag ik mij soms af: Waarom migreren mensen nu echt? Volgens de wetenschappers die zich hiermee bezig houden zijn er grofweg 3 stromingen te onderscheiden. De stroming die zegt dat migranten een rationele afweging maken; als er over de grens meer te verdienen is, dan ga ik daar naar toe. De tweede stroming gaat uit van het sociale aspect binnen migratie, waarbij gekeken wordt naar het belang van migrantennetwerken, familie en vrienden. De laatste groep gaat er vanuit dat migratie een logisch gevolg is van het kapitalistische economische systeem.

Ik hoop over een paar maanden te weten waarom mensen migreren en of een merendeel hiervan ook écht het geluk vindt wat ze willen vinden. Ik hoop het wel. Voor nu houd ik mijn blik open en droom ik zelf verder over mooie verre oorden waar ik ooit hoop te mogen wonen…