Afgelopen week kwam ik veel berichten tegen op Facebook over een of andere nieuwe ecologische zoekmachine. Het zal wel, dacht ik, want zelfs ik word wel eens gek van al dat eco-denken. Toch besloot ik op een verveeld moment eens te kijken wat dit ‘Ecosia’ nou precies inhield en uiteindelijk bleek het toch best interessant. Voor ieder die hetzelfde had en zich er nog niet in heeft verdiept; dit artikel gaat over de ecologisch verantwoorde zoekmachine Ecosia.

Ecosia is een ‘nieuw’ alternatief voor Google, Bing of Yahoo. Officieel werd de site gelanceerd in 2009, maar sinds 2015 is het concept snel gegroeid en kreeg het gaandeweg meer media aandacht. Ecosia werkt op eenzelfde manier als de andere zoekprogramma’s, maar voegt daar een interessante factor aan toe. Een groot gedeelte van de winst die de zoekmachine maakt gaat namelijk door naar het planten van bomen in onder andere Burkina Faso, Peru en Madagaskar. Elke zoekterm zou het bedrijf zo’n 0,5 cent opleveren, en een gemiddelde boom blijkt 28 cent te kosten. Met 56 keer iets ‘ecosiaën’ plant je dus in principe een boom ergens ver weg. Dat klinkt super mooi, maar ik ben nog niet overtuigd. Ik kijk verder op de website om te zien hoe het verdienmodel van Ecosia werkt.

Bovenaan de site staat een klein stukje over dit verdienmodel: 80% van de winst van de advertentieopbrengsten gaan naar boomplantprogramma’s. Dit komt neer op zo’n 75.000 dollar per maand! Ecosia zelf heeft dus geen afdelingstak die zelf bomen plant, maar doneert geld aan projectgroepen die zich bezig houden met het herbebossing in verschillende delen van de wereld. Op het moment zijn dit projecten als her-begroening van de woestijn in Burkina Faso, het herstellen van kustbossen in Madagaskar en het ecologisch herstel van cocagebieden in Peru. Projectupdates worden weergegeven via een uitgebreide blog die de werknemers van Ecosia bijhouden. Via het doneren van geld aan deze projecten zijn er in een aantal jaar al ruim 6 miljoen bomen geplant in verschillende delen van de wereld.

Ik kom terecht op de FAQ pagina ‘How, where and why we plant trees’. Kernpunt in het antwoord is dat Ecosia niet doet aan planten om het planten. Er wordt uitgelegd dat Ecosia veel waarde hecht aan het herstellen van de oorspronkelijke ecosystemen. Daarom worden uitsluitend bomen geplant op plekken waar in het verleden ook bomen stonden. De nieuw aangeplante bomen komen dus terecht in omgevingen waar ze goed kunnen groeien. Verder wordt er aandacht gericht op dat de bomen die geplant worden van nature in omliggende gebieden voorkomen, om zo de natuurlijke situatie van voorheen te herstellen. Ook wordt duidelijk dat de lokale bevolking van in en rondom de projectgebieden duidelijk worden ingelicht over de plannen, en daarbij ook hun zegje kunnen doen. De autonomie van de lokale bevolking staat daarbij voorop; als zij niet akkoord gaan met het planten van bomen gebeurt het niet. Meer hierover is te vinden via deze site.

Al met al lijkt er goed over het idee nagedacht te zijn. Informatie is duidelijk, en er wordt écht geïnvesteerd in iets goeds. Het planten van bomen heeft een positieve invloed op luchtkwaliteit en biedt in ontboste gebieden hernieuwde bescherming tegen bodemdegradatie, dat meer dan eens gevaarlijke land-slides heeft veroorzaakt. Klimaatverandering wordt aangepakt door het vergroten van het bosareaal dat CO2 kan opslaan, waterkringlopen worden herstart en ook verwoestijning wordt aangepakt. Natuurlijk is het project op wereldschaal gezien kleinschalig, maar alle beetjes helpen.

Een quote uit The Guardian (2013) vat dit mooi samen. Ecosia zal niet de competitie aangaan met Google maar dat is ook helemaal niet de bedoeling van het project. Toch kan het invloed op Google uitoefenen door haar groene blik over het internet te verspreiden en te laten zien hoe je met de winst op een andere manier kan omgaan dan Google nu doet.

“While these ethical startups may not topple the Googles of this world, they may give them a run for their soul.”

The Guardian, 9 juli 2013

Hoewel deze nieuwe search engine wellicht niet altijd de beste of de snelste resultaten geeft, is het een mooi idee. En bovendien, als je die ene keer gewoon een of ander dom woord op wil zoeken waarvan je niet weet wat het betekent, waarom zou je het dan niet doen met Ecosia?

Meer weten?