De voorspelde klimaatverandering brengt een aantal risico’s voor de fysieke leefomgeving van de mens met zich mee. Miljoenen mensen wereldwijd zullen problemen ondervinden van deze voorspelde klimaatverandering. Waaronder een stijgende (zee)waterspiegel en het verschuiven van klimaatzones. Door deze risico’s zullen veel gebieden in de wereld te kampen krijgen met wateroverlast en -afvoer problemen, waardoor niet enkel de bevolking uit de laaggelegen gebieden problemen ondervinden maar ook de bevolking in hoger gelegen gebieden. Hoe kunnen wij als sociaalgeografen en planologen de risico’s van de mens verkleinen en/of beheersen? Hoe verschillen de aanpakken per land? En is onze toekomst echt zo duister als dat voorspeld wordt?

De risico’s voor de mens, veroorzaakt door de klimaatverandering, zijn op te delen in drie groepen. Als eerste de economische risico’s, voornamelijk in de agrarische sector. Ten tweede persoonsgebonden risico’s zoals de volksgezondheid. De laatste groep betreft natuur gerelateerde risico’s, zoals het verlies van biodiversiteit en afnemende draagkracht van het milieu. We moeten niet toegeven aan deze risico’s en gevaren, maar we moeten ze als kansen zien. Laten wij Nederlanders hier juist heel goed in zijn en staan Nederlandse bedrijven internationaal bekend om hun expertise op het gebied van waterveiligheid en –beheersing. Daarnaast zijn er nog veel kansen op het gebied van beleid en stedenbouwkunde.

Hoewel klimaatverandering door vele nationale overheden op verschillende manieren wordt aangepakt, is er in elk land een vraag naar een andere aanpak. Daarnaast zijn er ook landen die de toekomst te duister inzien en andere zien klimaatverandering juist niet als een bedreiging. Door wereldwijde afspraken te maken in de vorm van het opstellen van een klimaatprotocol, hoopt men alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en de risico’s van klimaatverandering te managen. Nederland is een vatbaar land wanneer het gaat om klimaatverandering, maar lang niet alle sectoren ondervinden negatieve gevolgen aan de verandering van het klimaat. Het is daarom ook van groot belang dat de Nederlandse overheid een duidelijk en passend beleid maakt. Doormiddel van adaptatie en mitigatie is het mogelijk om de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en te verzachten.

Toch is het nog moeilijk om concrete uitspraken te doen over de toekomst van niet alleen Nederland maar ook andere landen. Een ding is wel duidelijk: de risico’s van klimaatverandering zijn helder en in sommige delen van de wereld zijn de gevolgen ook al zichtbaar. Mede door de klimaatconferenties wordt er een poging gedaan de meeste landen op een lijn te krijgen wanneer het gaat over de risico’s van klimaatveranderingen en het erkennen van het probleem. Het beleid dat gevoerd gaat worden in elk land, hoe zij hiermee omgaan en op welke manieren zij deze risico’s managen is per land verschillend. Hopelijk hebben Nederland, maar ook andere landen, op tijd de juiste aanpak gevonden en blijven wij nog vele eeuwen leven in ons lage kikkerlandje.

Ben je nou nieuwsgierig geworden naar risicomanagement en de invloed die klimaatverandering hierop heeft? Houdt dan 16 februari 2018 vrij in je agenda. Op deze dag vindt namelijk het Nationaal Geografisch en Planologisch symposium plaats in Wageningen. Tijdens deze dag zullen er verschillende workshops en lezingen worden gegeven omtrent dit thema. Meer informatie is hier te vinden.