De laatste jaren zijn banken zoals de ING, ABN-AMRO en de Rabobank steeds meer bezig met duurzaamheid. Alle drie hebben zij een uitgebreid duurzaamheidsbeleid, waar zij graag mee pronken. Ze praten alle drie over hoe ze investeren in duurzame projecten en bedrijven die ook zeer betrokken zijn bij het milieu. Dit klinkt natuurlijk erg mooi, maar achter dit mooie doek zit nog wel een erg groot probleem verstopt. Het blijkt namelijk dat alle drie de banken nog steeds het geld van hun klanten investeren in de palmolie industrie.

Palmolie is een soort plantaardige olie die zorgt voor de structuur van bijna 60% van de producten die te vinden zijn in de supermarkt, van margarine tot lippenstift.  Ook wordt palmolie gebruikt voor het maken van biodiesel. Nu is palmolie op zichzelf geen probleem, maar de manier van telen wel. Palmolie is een van de grootste oorzaken achter de grote ontbossing in met name Indonesië en Maleisië, met als gevolg het verdwijnen van leefgebieden voor de dieren. Meer dan de helft van de regenwouden in Indonesië is al verdwenen, en de palmolie industrie speelt hier een grote rol in. Het is echter wel mogelijk om palmolie op een meer duurzame manier te oogsten, door er simpelweg geen bossen voor te kappen. Echter zorgt dit nog steeds voor een verlies van biodiversiteit en bodemerosie, maar het is wel al stukken beter dan het kappen van bossen. Door de immense vraag naar dit soort olie, is het bijna onmogelijk om het gebruik van palmolie te laten stoppen, dus zal er gezocht moeten worden naar meer duurzame productie van de olie.

Een rapport van Milieudefensie genaamd “Draw The Line” onthulde dat ING, ABN-AMRO en Rabobank veel investeren in deze industrie. Zij toonden aan dat, naast het feit dat de leefgebieden van dieren verdwijnen, de lokale bevolking in deze gebieden ook hun bron van voedsel en geld kwijtraken. De industrie intimideert deze mensen vaak, waardoor zij geen andere keuze hebben dan om te gaan werken op deze plantages, omdat zij anders niet kunnen overleven. De productie van de palmolie in Indonesië en Maleisië zorgt dus voor zowel sociale problemen als milieuproblemen.

Het rapport benoemt het feit dat de banken hun verantwoordelijkheid niet nemen voor deze problemen. De banken benoemen juist het feit dat zij met hun financiële invloed de industrie kunnen laten veranderen om meer duurzame palm olie te produceren. Dit klinkt natuurlijk mooi, maar het blijkt dat de problemen niet verdwijnen, en zelfs nog meer voorkomen dan eerst. Door te blijven investeren in de industrie wordt hun macht vergroot in de gebieden, waardoor zij in staat zijn nog meer land in te nemen en bossen te kappen. Milieudefensie is dan ook van mening dat de drie banken hun financiële banden met de industrie volledig te verbreken.

Wat kan er dan wel gedaan worden om de palmolie industrie te verbeteren? Milieudefensie noemt het feit dat de banken veel meer moeten kijken naar de bedrijven waar zij in investeren. Een focus op het tegen gaan van ontbossing (met name in Indonesië en Maleisië) moet een prioriteit hebben en de banken moeten een voorbeeldfunctie op zich nemen voor andere bedrijven die investeren in of relaties hebben met de palmolie industrie. Ook van groot belang is het verbeteren van regelgeving rondom dit onderwerp, zowel nationaal als internationaal. Het EU Action Plan on Deforestation is nog vrij nieuw, maar het idee er achter is het stoppen van ontbossing in 2020. Aangezien er nog steeds immense problemen zijn nu, in 2018, zal er heel snel meer aandacht naar dit plan moeten gaan om het doel überhaupt nog te halen. Er zouden sancties moeten komen voor bedrijven die nog zich nog steeds erg veel bezighouden met ontbossing. De Nederlandse overheid zelf moet hier ook serieuzer mee omgaan, aangezien de drie Nederlandse banken een erg groot aandeel hebben in deze ontbossing.

Zelf ben ik ook van mening dat er serieuze maatregelen moeten komen voor dit probleem. Je hoort natuurlijk altijd over de ontbossing in verschillende landen en de problemen dit het met zich meebrengt voor de lokale bevolking en de dieren die er leven, maar nooit echt waar de ontbossing voor gedaan wordt. Palmolie is een van de grotere factoren als het gaat om ontbossing en ik denk dan ook dat het van groots belang is voor de wereld als er tegen “gestreden” wordt, om op zijn minst een meer duurzame manier van produceren te realiseren.

 

Als je meer wil weten over dit onderwerp, of wil doneren aan Milieudefensie om palmolie tegen te gaan, Kijk dan op https://milieudefensie.nl/ voor meer informatie.