Twee jaar geleden, toen ik nog thuis woonde in het geweldige dorpje De Zilk, was de Bollenstreek het enige gebied waar ik me mee bezig hield. Lokale bouwprojecten die vooral ten koste gingen van de aanwezige bollengrond gingen mij aan het hart. Zo stond er een grote weg op de planning vlak langs het huis van mijn ouders. Mijn mening over dit project was kraak helder, die weg moest er niet komen. Nu ik twee jaar later terug kijk naar dit project en ook twee jaar geografie heb gestudeerd merk ik dat het allemaal iets gecompliceerder ligt dan vooraf gedacht.

Het project waar het om gaat heet de Duinpolderweg. Het oorspronkelijke idee van de weg is dat Amsterdam goed verbonden is met de Keukenhof en de rest van de Bollenstreek. Zo kunnen toeristen die in Amsterdam verblijven gemakkelijk een dagje Keukenhof/Bollenstreek aan hun vakantie plannen. Verder zouden de bloembollen die in de bollenstreek geproduceerd worden makkelijker naar de bloemenveiling in Aalsmeer.

Van de weg werden zeven varianten gemaakt waartussen de provincies uiteindelijk moeten beslissen. Vanuit de verschillende gemeenten kwamen protesten. Uiteraard wilde geen enkele gemeente de weg door hun grondgebied hebben lopen (het welbekende NIMBY effect). Verder lopen de varianten door zowel Zuid- als Noord-Holland. Ook beide provincies zien de weg uiteraard liever door de andere provincie lopen. Na de bekendmaking van de varianten in 2012 heeft het uiteindelijk vijf jaar geduurd voordat er een beslissing genomen was.

Bron: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Afbeeldingen/Zeven_alternatieven_Duinpolderweg

In mijn dorp hoor je maar een geluid. De weg wordt aangelegd door het bollenland en gaat leiden tot meer verkeersoverlast. Uiteraard kreeg ik van mijn ouders ook de nodige verhalen over waardedaling van het huis en het verlies van de iconische bollengronden. Alles wordt volgebouwd en over vijftig jaar is er geen bollengrond meer over. Verder hebben de bewoners het idee dat er niet naar hun geluisterd wordt en vinden ze de overheid maar nutteloos. Het feit dat de weg er komt ondanks hun protesten is hier het bewijs van.

Nu ik twee jaar later nog een keer nadenk over deze weg merk ik dat mijn mening veranderd is. De streek is slecht bereikbaar met de auto en als ik weer eens naar huis rijd sta ik altijd in de file. Verder loopt het gebied qua economische ontwikkeling ver achter op de rest van de Randstad en speelt vergrijzing een grote rol. Om het gebied weer uit het slop te trekken is het bouwen van nieuwe huizen en wegen bijna noodzakelijk. Dit betekent helaas een verlies van bollengrond, maar zal op de lange termijn tot verbetering leiden.

Verder is het voor de gemeenten bijna niet te doen om de ontwikkelingen tegen houden. Grote spelers als de gemeente Amsterdam en de provincie Zuid Holland bepalen wat er gebeurt in de regio. Zo heeft de gemeente Amsterdam plannen voor in totaal 10.000 woningen in de regio. Als kleine gemeente is hier tegenop boksen lastig en gaan de belangen van Amsterdam altijd voor.

Ongeacht of de weg er komt of niet, zal de regio zal zich wel aan moeten passen aan de moderne tijd. Als ik thuis kom heb ik altijd nog dat nostalgische gevoel en hoop ik dat het altijd zo zal blijven. Het is echter niet realistisch om dit te denken en mede ook bij deze studie heb ik geleerd dat de ontwikkeling nodig is om het gebied uit het slop te trekken. Ook al lijkt de weg tegen de wil van de bewoners in te gaan, op de langere termijn zal het de mensen juist helpen. Helaas ben ik bang dat mijn mening voorlopig nog niet gedeeld wordt door de rest van de dorpelingen.