Krimp: jongeren trekken weg en ouderen blijven achter. Het klinkt als een uitzichtloze situatie, want het overschot van een onproductieve bevolkingsgroep heeft invloed op de economische vitaliteit. Veel krimpgebieden kampen daarom met een probleem; winkels sluiten en ondernemers trekken weg. Voor Groenlo gold hetzelfde toen bierbrouwerij Grolsch in 2004 zijn deuren sloot. De sluiting was het begin van een vicieuze cirkel waarbij ook Polarcup, Oldenhuis en werkvoorzieningsschap Hameland hun deuren sloten. Hoe heeft Groenlo weten te ontsnappen uit deze cirkel?

Het antwoord is BS22! In 2014 richtte Linda Commandeur BS22 op, naar aanleiding van de sluiting van vele bedrijven en de hierdoor veroorzaakte leegstand. Het burgerinitiatief dankt haar naam aan de voormalige locatie gelegen op de BeltrumseStraat 22. In een interview vertelde Linda Commandeur: “Ik voel me een echte Grollenaar en zag wat er misging, maar ik kan niet alleen kritiek uiten op de situatie zonder daadwerkelijk actie te ondernemen. Vandaar dat ik de eerste stap nam door BS22 op te richten.”

Het burgerinitiatief heeft als doel mensen met elkaar in contact brengen, informatie te geven en om te helpen bij het realiseren van dromen. Belangrijk voor BS22 is dat als je een idee, wens of plan hebt waarvan Groenlo beter of mooier wordt, het altijd jouw idee blijft. Linda Commandeur legt uit waarom dit zo belangrijk voor BS22 is: “In het Nederlands onderwijs leren we namelijk om niet zomaar een idee te roepen, uitwerking is altijd vereist. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven waarbij de kans groot is dat iemand er met jouw idee vandoor gaat, als je over een onuitgewerkt idee praat.” Bovendien zijn mensen vaak sceptisch: ‘Daar heb je naast je werk toch helemaal geen tijd voor?’; ‘Wie gaat dat betalen dan?’ of je denkt in jezelf: ‘Hier heb ik toch helemaal geen ervaring mee.’ Hieruit blijkt dat soms een zetje in de rug nodig is. Je beschikt niet altijd over de juiste middelen, kent niet de juiste mensen of mist een beetje kennis. Vandaar dat een plek om samen ideeën waar te maken essentieel is.

In de beginfase van BS22 waren er wekelijks spreekuren waar mensen hun idee konden delen en van elkaar konden leren. Dit zorgt voor verschillende perspectieven en invalshoeken voor een idee; samen heb je namelijk meer kennis dan alleen. Hoewel de huurkosten van het pand niet meer haalbaar waren, is BS22 een fenomeen geworden binnen deze hechte gemeenschap en worden ideeën nu in de supermarkt gedeeld. Deze hechtheid en het gevoel van saamhorigheid is naar mijn idee essentieel geweest voor het slagen van BS22.

Doordat de roep van verandering vanuit de samenleving komt, hebben veel ideeën als doel de leefbaarheid in Groenlo te verbeteren. Enkele voorbeelden van projecten afkomstig van BS22 zijn Eat To Meet, NAH Kaffee Oost Gelre waar mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel werken, een zwemtocht door de Groenlose gracht, een zwerfvuil bootcamp, stadspark de Grolse Weiden met slagveld waar ieder jaar de slag wordt nagespeeld en Pluk Stad Groenlo. Dit is een initiatief voor het groener maken van de omgeving van Groenlo door middel van een stadstuin en herbeplanting. In deze stadstuin kun je in de zomer ook fruit plukken. De projecten zijn enorm uiteenlopend maar zorgen voor verbetering van de leefbaarheid en een gevoel van sociale cohesie. In Groenlo is een sfeer ontstaan waarbij over elke beslissing wordt nagedacht over het leefklimaat. Zo heeft een wijn traiteur zijn voorraad gestalt in een al langere tijd leegstaand pand, maar heeft tevens de buitenkant van het pand beschildert met wijnvaten om het pand levend te maken.

De projecten verbeteren het leefklimaat waardoor het ook voor ondernemers weer aantrekkelijk wordt om zich te vestigen in Groenlo. In Groenlo is immers sprake van actieve burgers en voor de projecten is veel samenwerking met de gemeente nodig. Met de komst van een nieuwe brouwerij, die van haar tuin een openbaar park heeft gemaakt, is er een nieuwe economische fase aangebroken in Groenlo. Ondernemers van heinde en verre komen naar Groenlo om een bedrijfje op te starten. Al met al ziet de toekomst voor Groenlo er dus rooskleurig uit.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van BS22 https://bs22.nl/!