Je zou het misschien vergeten maar de Universiteit Utrecht is meer dan alleen een school. Het is een enorm bedrijf, een onderzoeksfabriek, waar ontzettend veel geld in omgaat en waarbij ontzettend veel mensen werken naast de ons bekende docenten. Het feit dat een universiteit onderwijs moet verzorgen maar tegelijkertijd ook een soort business is zorgt op bijna dagelijkse basis voor tegenstrijdigheden en dilemma’s die vanuit meerdere perspectieven benaderd moeten worden dan alleen dat van de bestuurders van de universiteit. Daarom probeert de universiteit actief haar personeel maar ook de studenten te betrekken bij het uitzetten van de te varen koers, oftewel er is een uitgebreid medezeggenschapssysteem door alle bestuurlijke lagen van de universiteit heen.

 

Op het centrale niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (vaak geschreven als U-raad) de student in onderhandelingen over universiteitsbrede kwesties met het centrale bestuur. Op een lager niveau functioneren er faculteitsraden, waarin studenten van alle departementen binnen een faculteit vertegenwoordigd zijn. Zij proberen de belangen van de student te behartigen in gesprekken met het faculteitsbestuur over zaken die niet de hele universiteit aan gaan, maar wel alle studenten van hun faculteit. Hierbij kun je denken aan het Bring Your Own Device beleid, het toewijzen van gelden ter verbetering van het onderwijs en het verbeteren van regelingen en procedures voor de student. Enerzijds moet de faculteitsraad er dus achter zien te komen wat de mening van de studenten is aan de ene zijde en vervolgens moeten zij samen met het faculteitsbestuur consensus proberen te bereiken over faculteitsbrede kwesties aan de andere zijde. Onder de faculteitsraad zijn er dan nog de opleidingscommissies en bachelorbesturen die zich gericht bezig houden met het vergaren van feedback over het onderwijs en zich inzetten voor onderwijsverbetering op hun studie. Zij doen dit door het organiseren van panelgesprekken en focusgroepen, door de cursusevaluaties te bekijken en door met docenten in gesprek te gaan over de feedback die zij ontvangen.

 

Ben jij nu iemand die zich graag inzet voor anderen, het gesprek durft aan te gaan en het leuk vindt om mee te denken over het reilen en zeilen van de Universiteit? Zet dan de Week van de Medezeggenschap alvast in je agenda! Deze vindt plaats van 18 tot en met 22 februari. Kom erachter wat jij zou kunnen betekenen voor je medestudent als medezeggenschapper en hoor de medezeggenschappers van vandaag uit over hun bezigheden, de zaken waarmee ze te maken krijgen en wat er tegenover staat tijdens brainstormrondes, op het foodcourt of tijdens de college tour of de infoborrel en misschien ben jij wel degene die zich volgend academisch jaar hard maakt voor de belangen van de student!