Hoewel de campagne door politieke partijen voor de Provinciale Staten en waterschap verkiezingen nog in volle gang is, komen de Europese verkiezingen ook al steeds dichterbij. Over nog geen 78 dagen mag er in Nederland gestemd worden voor de Europese Parlement verkiezingen. Hier wordt echter nog maar weinig over gesproken in de Nederlandse politiek, wat erg jammer is. In een eerder artikel werd al aangegeven waarom het voor iedereen van belang is om 23 mei naar de stembus te gaan en zijn of haar stem te laten horen voor de toekomst van de Europese Unie. Campagne door de politieke partijen in Nederland is echt nodig, zo wordt er voorkomen dat er weer een laag percentage komt opdagen en het Nederlandse volk niet goed gerepresenteerd wordt in het Europese Parlement. Aangezien dit nog niet gebeurt door de Nederlandse Politiek, wordt er in dit artikel meer duidelijkheid geschept over de Europese Parlementaire verkiezingen en waar wij als Nederlanders eigenlijk voor kunnen stemmen. Allereerst is het belangrijk om te melden dat binnen het Europese Parlement de Nederlandse politieke partijen niet bij elkaar in één fractie zitten om één Nederlands ‘blok’ te vormen. Binnen het Europees parlement is elke Nederlandse Politieke partij aangesloten bij een groter Europese partij die het meest overeenkomt met de standpunten van de partij. Binnen deze fractie zitten zij samen met andere gelijkgestemden uit alle andere lidstaten van de Europese Unie. In totaal zitten er negen ‘fracties’ in het Europese Parlement. Deze worden hierna een-voor-een kort besproken.

Als eerste Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), dit is de partij waar leden van D66 en de VDD de afgelopen jaren zijn aangesloten. De ALDE staat voor een gezamenlijke Europese politiek, waarin persoonlijke vrijheden, tolerantie, respect voor diversiteit, vrij ondernemerschap, sociale solidariteit en zorg voor milieu, kernwaarden zijn.  Een tweede fractie in het Europese Parlement is de fractie ‘Europa van Naties van Vrijheid’ (ENF). Deze fractie keert zich tegen de Europese Unie zoals we deze vandaag de dag kennen, en pleit om terug te gaan naar een Europa van onafhankelijke staten die op economische gebied met elkaar samenwerken. Het PVV is de partij in Nederland die aangesloten is bij de ENF. Een derde fractie binnen het Europees Parlement is ‘Europa van Vrijheid en Directie Democratie’ (EVVD). De fractie is sterk Euro kritisch en onder andere Nigel Farage is de afgelopen jaren en belangrijk leider geweest voor deze fractie. Er is vandaag de dag geen Nederlandse partij (meer), die bij deze fractie aangesloten is. De fractie ‘Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL), is een fractie met partijen die iets wat beïnvloed zijn door het communistische gedachtengoed. De Nederlandse politieke partij SP heeft zich aangesloten bij fractie. 

De vijfde factie in het Europees Parlement is ‘Europese Conservatieven en Hervormers’ (ECR) waar onder andere de SGP en Christen Unie bij aangesloten zijn. De ECR wil de EU hervormen en wil vooral dat Europese samenwerking op economisch gebied plaatsvindt. De Fractie Europese Volkspartij (EVP) staat voor een sterk Europa waar de lidstaten een grote rol blijven spelen en is voorstander van vrije markt met sociale basis. Het CDA is als enige Nederlandse partij aangesloten bij de EVP. Een zevende fractie in het Europees Parlement is ‘Fractie van Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), de fractie streeft naar een Europa dat gelijke kansen biedt voor alle burgers en pleit voor een sociaal Europa. Het zal ook niet verbazen dat de PvDA aangesloten is bij deze fractie. De laatste fractie in het Europees Parlement is de fractie van de Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA). De Nederlandse politieke partij die aangesloten is bij deze fractie is Groen Links. De Groenen/EVA streven naar een Europa met meer oog voor mensenrechten, milieu en open bestuur. Daarnaast zijn er nog een aantal losse parlementsleden die niet aangesloten zijn bij een fractie. Op dit moment zijn er geen Nederlandse parlementsleden die niet aangesloten zijn bij een van de fracties. 

Hopelijk is er nu meer duidelijkheid over hoe het Europese Parlement is ingedeeld en waar je eigenlijk voorstelt als je op 23 mei je stem uitbrengt op een Nederlandse partij. Hoewel de Nederlandse partijen in Europees verband in een fractie zitten die overeenkomt met hun standpunten, is het wel belangrijk om goed in te lezen wat deze Europese standpunten precies zijn. In Nederland zijn de politieke partijen vaak niet duidelijk over hun visie voor de toekomst van Europa. De standpunten kunnen daarom ook iets wat afwijken van de verwachte standpunten. Hopelijk komt er dichter bij 23 mei nog een moment om deze standpunten duidelijk te maken in een artikel op deze site. 

Tijdens het schrijven van dit artikel is er gebruik gemaakt van de website www.europa-nu.nl.