Hoewel we allemaal wel het nieuws vandaag de dag meekrijgen over de afgelopen Europese Parlement Verkiezingen, de Brexit, het Wereld Kampioenschap damesvoetbal en de Stop met Plastic maand, krijgen we maar weinig mee van dat ene land waar 7,2 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Daar waar 6,9 miljoen mensen wachten op water en voedselvoorzieningen en waar er al ruim 2,3 miljoen mensen van de bevolking gevlucht zijn naar buurlanden. Zij die grote sterren op de sociale media volgen hebben het wellicht al informatie meegekregen over dit conflict, maar op de journalen is er nog maar weinig over de crisis in Sudan verteld. 

Al jarenlang is Sudan een instabiel land in de regio, maar afgelopen maand ging het pas echt goed mis in het land. Vanaf ongeveer eind 2018 begin 2019, heeft de toenmalige regering van President Bashir noodmaatregelen getroffen. Deze maatregelen moesten dienen als oplossing van de economische problemen in het land. Deze maatregelen beïnvloedde verschillende prijzen van ‘basis’ producten in het land, waaronder brood en brandstof. Dit leidde vanaf dat moment al tot verschillende protesten waarin het vooral de Sudanese middenklas was die daarin het voortouw nam. Wat uiteindelijk op 11 april leidde tot het afzetten van President Bashir en zijn regering in samenwerking met het leger. 

Dat is nog niet alles. Vanaf april is het leger aan de macht en zijn ze met de protestanten in onderhandeling over de toekomst van het land en de kandidaten voor de democratische verkiezingen. Hiervoor zijn de protestanten na de ‘val’ van President Bashir nog altijd op straat gebleven, er werd gepleit voor het uitbannen van het oude regime en de opkomst van een nieuw democratisch regime. Helaas gingen deze protesten niet altijd zonder geweld. Dit leidde 3 juni tot een bloedbad waarbij ongeveer 100 protestanten om het leven kwamen. Dit was ook het moment waarop er pas echt aandacht kwam voor de crisis die er gaande is in het land. Terwijl er al maanden geweld plaatsvindt, vele Sudanezen honger leiden, vrouwen verkracht worden en kinderen sterven. 

BRON: https://nos.nl/artikel/2289061-influencers-op-sociale-media-vragen-aandacht-voor-sudan.html

Blauw. Dat was de kleur die de democratie moet gaan verzorgen. Verschillende instagram profielen van influencers werden deze kleur. Het begon allemaal bij de partner van een omgekomen protestant, dit werd overgenomen door een aantal artiesten en influencers. Waarna het pas echt bekend werd bij het grote publiek en opgepakt werd door de media. Het blauw staat nu voor de solidariteit met de protestanten die pleiten voor een democratisch Sudan.

Hoe dit zo laat pas is gekomen? Een echt antwoord is er niet op te vinden. Men kan natuurlijk speculeren, het conflict is niet uitgegroeid tot een grensoverschrijdend conflict, waardoor bemoeienissen van de internationale gemeenschap veelal beperkt bleven tot hulp bieden aan de hongersnood die er heerst. Daarnaast is het land niet een grote speler in de wereldeconomie, dus zullen ingrijpende veranderingen in dit land weinig gevolgen hebben voor ‘westerse’ landen. Het is natuurlijk ongelofelijk, maar het zijn vaak wel factoren die het belang van nieuws bepalen. 

Dit artikel is geschreven op basis van informatie verkregen van verschillende bronnen:
https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-war-facts-history.html
–  https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-crisis-fact-sheet-7-fiscal-year-fy-2019
https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/africa/sudan-fast-facts/index.html
https://nos.nl/artikel/2289061-influencers-op-sociale-media-vragen-aandacht-voor-sudan.html