Zelfrijdende auto’s; Hoe is het zover gekomen en hoever kunnen we nog gaan?

Als men zich een toekomstige stad voorstelt wordt er vaak gedacht aan vliegende auto’s, lightrails en supersonisch snelle treinen. Toch lijkt dit toekomstbeeld nog enige tijd weg te zijn, maar zijn er ook ontwikkelingen die aan zo’n beeld voldoen. Zo ook de opkomst van de zelfrijdende auto’s, geleid door Tesla en Google, met als doel om het autorijden zowel efficiënter als veiliger te maken. Nu is de vraag hoe deze techniek is ontstaan en wat ermee gedaan kan worden.

In 2020 is het precies 95 jaar geleden, ja je leest het goed, dat de eerste zelfrijdende auto werd gelanceerd door Francis P. Houdina. In New York reed een, weliswaar op afstandbesturbare, zelfrijdende auto op en neer tussen Fifth Avenue en Broadway. De auto werd bestuurd door een bestuurder die mee reed in een andere auto. De hele zomer lang reed Houdina met zijn auto door New York, waarbij het enkele keren bijna misging en er werd gemaand het experiment te stoppen. Toch hield Houdina vol, totdat aan het einde van de zomer de auto vol inreed op een bus met fotografen van het verschijnsel. De jaren daarna tourde de beste man het hele land door om zijn creatie tentoon te stellen, maar tot een echte massaproductie is het helaas nooit gekomen. (Discover Magazine, 2017)

Houdina’s zelfrijdende auto in 1925
Wikimedie Commons

Pas 30 jaar later zouden de eerste echte stappen worden gezet naar het ontwikkelen van zogenoemde ‘autonomous vehicles’. Het bedrijf RCA Labs en de staat Nebraska gingen een samenwerkingsverband aan om ergens op de publieke weg een experiment naar deze zelfrijdende auto’s te doen. In het plaatsje Lincoln werd een strook snelweg van bijna 150 meter aangelegd met speciale elektrische draden en velden in het asfalt verwerkt. Door samenwerking met General Motors en d, e productie vanuit hun kant van speciale auto’s met radio-ontvangers voor de signalen van deze eclectische circuits, kon het eerste echte experiment van de zelfrijdende auto beginnen. Het project was ambitieus, mede doordat de eindfase pas in 1975 bereikt zou moeten worden. Tot die tijd, zo’n 20 jaar, zou men alle mogelijke ontwerpen op het stukje snelweg bij Lincoln uitproberen. (Engineering.com, 2016)

Vanaf de jaren ’70 en ’80 begonnen steeds meer bedrijven het nut en de mogelijke economische winst van zelfrijdende auto’s in te zien en werden de eerste vooruitstrevende stappen gezet om deze grootschalig in te zetten. Mercedes-Benz, Eureka en enkele universiteiten in Amerika, gesteund door bedrijven, ontworpen ieder hun eigen voor van zelfrijdende auto. Ieder had zijn eigen aanpak. Zo begon Mercedes-Benz met het ontwikkelen van een door visie gestuurde bus, Project Prometheus van Eureka specialiseerde zich in de softwareontwikkeling en de universiteiten zochten hun heil bij een off-road wagentje. Project Prometheus was echter veruit de grootste van deze projecten, en ontving 750 miljoen euro voor het uitvoeren van haar onderzoeken. Hierin werd vooral gekeken naar hoe de auto’s als het ware ‘zien’ en de communicatie tussen de verschillende auto’s en tussen auto en omgeving. Uiteindelijk werd het project afgeblazen doordat de focus teveel op de auto-industrie zou zijn en niet genoeg voor het openstellen van deze technologie aan het publiek.

Geschiedenis van de zelfrijdende auto (Engineering.com, 2016)

Vandaag de dag zijn zowat alle grote automerken bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s maar zijn er een aantal die al ver gevorderd zijn. Zo heeft Google al langer zelfrijdende auto’s en worden deze ook ingezet voor Google Streetview auto’s in afgelegen gebieden. Tesla heeft haar eerste versie al geïnstalleerd in de nieuwste auto’s, waarbij het echter nog wel nodig is voor de bestuurder om plaats te nemen achter het stuur. Ford heet al 10 jaar zijn eigen inparkeersysteem, waarbij de bestuurder geen enkele moeite meer hoeft te doen voor zowel vooruit als achteruit inparkeren, doordat de auto zelf, geleid door camera’s de weg naar het parkeervlak weet te vinden. Als laatste puntje wil ik Nederland nog even feliciteren door het opleveren en in gebruik nemen van de allereerste autonome auto ooit. De ParkShuttle werd namelijk al in 2005 geïntroduceerd bij Schiphol en businesspark Rivium.

De ParkShuttle tijdens een rit in Rotterdam (2005)
Wikimedia Commons

Zoals gezegd is de techniek voor een zelfrijdende auto niet meer iets nieuws en zijn we al 100 jaar opzoek naar de mogelijkheid dit voor elkaar te krijgen. Toch heeft het lang geduurd voordat men echt het nodige onderzoek ernaar heft uitgevoerd. Daartegenover moet wel worden gesteld dat toen de techniek wel voor handen was, bedrijven ook niet wisten hoe snel ze de techniek moesten gaan testen om het op de publieke markt te brengen. Hoe het verder moet met onze autonome auto’s?  Ikzelf verwacht zelf een grote toename aan zelfrijdende auto’s in de komende twintig jaar en verwacht ook dat de techniek steeds verfijnder, efficiënter en veiliger wordt. Hoe het in werkelijkheid zal zijn zullen we echter nog even moeten afwachten.