Er is een enorm overschot aan plastic afval in de wereld, en aan de andere kant kunnen de huidige wegen de drukte niet meer aan. Combineer de twee problemen en je hebt de basis van een revolutionair nieuw ontwerp. Drie partners, experts op enerzijds het gebied van wegenbouw en anderzijds plastic en energie, koppelden hun expertise met elkaar en genereerden een veelbelovend concept: Plastic Road, een initiatief van KWS, Total en Wavin.

Het is de bedoeling dat de Plastic Road, de naam verraadt het al, uit alledaags plastic afval gaat bestaan. Dat plastic flesje dat je vanochtend weggooide zou dus in de toekomst wel eens gebruikt kunnen worden voor de snelweg waar je op rijdt richting je werk. Door het gebruik van plastic worden de wegen tot vier keer lichter dan traditionele asfalt wegen. Ook zouden de wegen sneller aan te leggen zijn. Het aanleggen of herstructureren van wegen zou maar enkele weken in beslag nemen, terwijl dit nu vaak maanden duurt. Door de recycling van plastic afval krijgt de weg een duurzaam karakter. Hierbij komt ook nog dat de weg zelf óók weer recyclet kan worden tot elementen voor een nieuwe Plastic Road, een schoolvoorbeeld van de circulaire economie. Andere voordelen van de toepassing hebben te maken met onderhoud en kwaliteit. Zo gaat een weg van plastic naar schatting drie keer langer mee dan een reguliere weg van asfalt, en is er veel minder slijtage. Dit resulteert in minder onderhoudsuren en daarmee minder verkeershinder.

De koppeling van de drie partijen zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor de wegenbouw van de toekomst vanuit verschillende perspectieven worden bekeken, waardoor het concept maximaal benut wordt. KWS is marktleider in wegenbouw en asfaltproductie. Het bedrijf heet goed zicht op de eisen die aan wegen worden gesteld: geluidsreductie, wateroverlast en levensduur zijn hier enkele van. Doordat het bedrijf dit overzicht heeft, worden deze belangrijke aspecten geïmplementeerd in Plastic Road. Wavin is een bedrijf dat excelleert in het recyclen van kunststof, en heeft veel kennis over het recycle-proces, maar ook over de toepassingen van gerecyclede producten. Total presenteert zich als expert op het gebied van productietechnieken en het verbeteren van de eigenschappen van het kunststof waarmee gewerkt gaat worden. Tezamen een goed team om het maximale uit de Plastic Road te halen.

Al met al lijkt Plastic Road een veelbelovend concept: niet alleen lost het op een duurzame manier twee grote maatschappelijke problemen voor een groot deel op, er zijn ook nog allemaal andere toepassingen aan het concept te koppelen. In het huidige design is zo een holle onder ruimte ontworpen, die water kan opvangen gedurende extreme regenval, een fenomeen dat in de verwachting ligt bij het huidige veranderende klimaat. Tevens kan de holle ruimte worden benut voor de ondergrondse aanleg van leidingen en kabels. Verder komen er nog verschillende onderzoeken om de wegen aan andere functies te koppelen, zoals de mogelijkheid om geluidstrillingen afkomstig van verkeer om te zetten in energie, en welke functies de holle ruimte nog meer kan vervullen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de potentiele risico’s van de onderneming. Er wordt onder andere onderzocht of slijtage van de weg gevaren op kan leveren voor mens en milieu, hoe de wegen brandveilig gemaakt kunnen worden, en of de holle ruimte geen problemen op gaat leveren met betrekking tot dieren die zich er in vestigen. Al met al is er enorm veel aandacht voor veiligheid, efficiency en duurzaamheid.

Ondanks dat het project nog in de kinderschoenen staat, hebben diverse gemeenten en provinciale afdelingen interesse getoond voor een prototype van de Plastic Road, om het concept te kunnen testen, verbeteren en verder uitwerken en toepassen. Naar verwachting is dat het eerste prototype eind 2017 in de vorm van een fietspad gereed zou zijn. De uiteindelijke grootschalige uitvoering van de Plastic Roads zijn dus een langetermijnperspectief, maar wel een met ontzettend veel potentieel.

 

Meer weten over Plastic Road en de betrokken partijen? Check deze website.