Iedereen heeft wel eens gehoord van ‘The Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties. Dit zijn er in totaal zeventien en hebben lang niet altijd enkel betrekking op ontwikkelingslanden. De goals gaan ook over kwesties waar ‘westerse landen’ nog hard aan moeten werken. Een van deze goals is ‘Gender Equality’, het doel om mannen en vrouwen gelijke kansen in het leven te bieden en dit moet rond 2030 behaald zijn. Er gaan al vele theorieën rond over hoe deze gender gelijkheid het beste bereikt kan worden. Maar zijn deze theorieën wel de juiste?

Een theorie die door mede studenten van het vak ‘Development Geography: Theory & Practice’ werd geopperd als de manier om gender gelijkheid te bereiken van de 50/50 regeling. Dit houdt in dat grote overheidsinstanties het ‘juiste’ voorbeeld gaan geven door voor de ene helft van de werkplekken enkel mannen aan te nemen en voor precies de andere helft enkel vrouwen aan te nemen. De hoop is dat dit een ‘Trickle-down’ effect zal genereren waardoor kleine bedrijven het voorbeeld op zullen volgen en ook deze 50/50 regeling zal toepassen op het aannemen van zijn of haar werknemers. Dit alles om mannen en vrouwen gelijkwaardige kansen te bieden en gender ongelijkheid tegen te gaan.
Ondanks dat ik pro vrouwen op topfuncties en pro gender gelijkheid ben lijkt mij dit juist niet de goede oplossing. Door deze 50/50 regeling lijkt gender ongelijkheid opgelost te worden, maar naar mijn mening creëert dit nog iets veel ergers, namelijk: Gender Discriminatie. Naar mijn mening is het probleem van gender ongelijkheid door de 50/50 regeling nog niet opgelost, binnen deze regeling is wederom geslacht belangrijker dan iemands kwaliteiten. Het zou onjuist zijn als een vrouw boven een man wordt verkozen tijdens een sollicitatie ronde enkel omdat zij een vrouw is en dat terwijl de man misschien wel een veel betere kandidaat is.
Een overheid zou personen moeten aannemen die de juiste mind set hebben, die erkennen dat mannen en vrouwen over gelijke capaciteiten kunnen bevatten, dat de vrouw niet onder geschrikt is aan de man en dat de tijd dat de verantwoordelijkheid van het huishouden bij de vrouw ligt, verleden tijd is. Een vrouw aannemen omdat ze een vrouw is, is dezelfde onjuiste mind set als een vrouw niet aannemen omdat ze een vrouw is. Want dat is wederom Gender Discriminatie. Het uitvoeren van taken hangt niet af van je geslacht, enkel van je capaciteit.

Ik zou het heel erg vinden wanneer ik word aangenomen enkel omdat ik een vrouw ben en niet omdat ik de juiste capaciteiten heb voor het uitvoeren van het werk. Ik heb liever dat bedrijven geen 50/50 regeling na leven en enkel personeel aannemen die het werk goed uitvoert. Geef mannen en vrouwen gelijke kansen bij sollicitaties, kijk naar wat men kan, want dat is nou echt gender gelijkheid.