Studenten die begonnen zijn met de studie in september 2015 hadden voor het eerst met het nieuwe leenstelsel te maken. Het geld dat hiermee vrij kwam zou vanaf 2018 geïnvesteerd worden in het onderwijs. Wordt het onderwijs hier echt beter van? En wat kan je er zelf aan doen?

Studenten die in 2015 begonnen zijn met studeren hebben eigenlijk dikke pech. Voor het eerst terecht komen in het leenstelsel, terwijl het geld niet direct geïnvesteerd kon worden. Ter compensatie van het sociale leenstelsel hebben alle studenten tussen 2015 en 2019 een ‘voucher’ voor bijscholing van €2000,- gekregen. Daarnaast zou in de periode 2015-2017 een voorinvestering van €600.000.000 gedaan worden. De Rekenkamer kwam echter enkele weken met het bericht dat er hiervan slechts 280 miljoen euro van is gebruikt als voorinvestering in de kwaliteit. Een van de redenen is dat Onderwijsinstellingen met een meerjarenplan werken dis gericht zijn op de lange termijn. De investeringen zijn dus niet direct te zien. Voor directe verbetering van het onderwijs kan je natuurlijk ook zelf de touwtjes in handen nemen.

Tijdens het vormen van het leenstelsel is ook de medezeggenschap besproken. De medezeggenschaporganen zouden meer inspraak krijgen in het beleid van de onderwijsinstituten. Hierdoor heeft bijvoorbeeld de  Opleidingscommissie instemmingsrecht op het Onderwijs en Examenregelement, waardoor veranderingen omtrent de regels van onderwijs en toetsing altijd via de Opleidingscommissie moet gaan. Lijkt het je interessant om zorgen dat het onderwijs beter wordt en ben je benieuwd wat voor taken medezeggenschapsorganen zoals de Opleidingscommissie en Faculteitsraad hebben? Volgende week is de week van de medezeggenschap. Op donderdag 22 februari is kan je tussen 12.00 uur en 15.00 uur al je vragen aan de verschillende medezeggenschapsorganen kunt stellen!