In het artikel van vorige week vrijdag heb je kunnen lezen hoe de vlaggen ontstaan zijn van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant en wat de betekenis/symboliek van deze vlaggen is. Maar dat was pas de helft van het verhaal, dus bij deze het vervolg.

Drenthe

De Drentse vlag heeft als basis de kleuren rood en wit. Deze kleurencombinatie komt veel voor (zoals we bij Utrecht en Noord-Brabant ook zagen) maar verwijst in dit verband naar het aartsbisdom Utrecht en naar de Saksen, het volk dat honderden jaren in deze regio leefde. De kleuren verwijzen naar het aartsbisdom Utrecht omdat de bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen niet alleen heerste over Utrecht, maar ook over een gebied dat ‘Oversticht’ heette en een groot deel van Noord-Nederland besloeg. Het daadwerkelijk besturen van dat gebied lieten ze over aan de graven van de stad Coevorden, die als basis het fort van Coevorden hadden en wat op deze vlag gesymboliseerd wordt met het zwarte fort. De 6 sterren symboliseren de 6 deelgebieden waar Drenthe uit bestond tijdens de Republiek.

Friesland

De Friezen zijn erg trots op hun taal en cultuur, en dus ook op hun vlag. De vlag bestaat uit 3 witte banen en 4 blauwe banen, met in de witte banen 7 pompeblêden (lijken op harten, maar zijn het niet). De 3 witte banen staan voor de 3 historische streken die tot ongeveer begin 11de eeuw op het grondgebied van de huidige provincie Friesland bestaan hebben. De 4 blauwe banen staan voor de rivieren van Friesland (wat er weliswaar meer dan 4 zijn), dus helemaal sluitend is deze verklaring. Een alternatieve verklaring is dat dit vlaggenpatroon afkomstig zou zijn uit Scandinavië en door de Noormannen in deze regio terecht zou zijn gekomen. de 7 pompeblêden symboliseren de 7 ‘zeelanden’, wat zelfstandige regio’s waren van voor de middeleeuwen die zich aan de kust bevonden tussen Alkmaar en noord-oost Duitsland.

Groningen

De Groningse vlag bestaat uit 2 rode en 2 blauwe vlakken, met in het midden een groen-wit kruis. De rode en blauwe vlakken zijn afgeleid van de historische vlag van de Ommelanden. De Ommelanden was de naam van het gebied dat de huidige provincie besloeg (m.u.v. Groningen-stad) tot ongeveer 1600, toen het gebied samen met de stad opging in de provincie Groningen. Het groen-wit kruis is afgeleid van de vlag van de stad Groningen. De positionering van dit kruis in het midden van de vlag moet de centrale ligging van de stad in de provincie symboliseren.

 

Overijssel

De vlag van Overijssel bestaat uit 4 rechte banen en 1 golvende in het midden. De 4 rechte banen met de kleuren rood en wit symboliseren de band die Overijssel al sinds de tijd van de republiek heeft met de streek Holland. Als je je het artikel van vorige week nog herinnerd, dan weet je dat zowel Noord- als Zuid-Holland de kleur rood en geel in hun vlag hebben. De golvende blauwe baan staat uiteraard voor de rivier de IJssel die door de provincie stroomt.

 

Limburg

De Limburgse vlag (uiteraard m’n favoriete vlag 🙂 ) bestaat uit 2 brede banden, 1 smalle band en een rode leeuw met een dubbele staart. De rode leeuw is afkomstig van de vlag van het Hertogdom Limburg, een staat met als hoofdstad het plaatsje Limburg (dat in de huidige provincie Luik ligt) maar eigenlijk nooit overlap heeft gehad met het grondgebied van de huidige provincie Limburg. De Belgische provincie ten westen van Limburg draagt ook de naam Limburg en gebruikt ook deze rode leeuw in zijn vlag. De middelste blauwe band staat voor de rivier de maas die de provincie van noord naar zuid doorkruist. De witte band symboliseert de zandgronden van Noord- en Midden-Limburg en de gele band symboliseert de mergelgrond van Zuid-Limburg.

Flevoland

And Last but not Least is er de provincie Flevoland. Een erg uitgebreide geschiedenis om inspiratie uit te halen voor een vlag was er niet, maar toch zit er een verhaal achter de vlag. De gele golvende baan in de vlag staan voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw. De groene baan symboliseert het landschap van flevoland (wat erg groen is). De blauwe baan staat voor het water, waar tegen gestreden is om de provincie te creëren. De witte lelie op de vlag is afkomstig van het familiewapen van ingenieur Cornelis Lely, de man die de Zuiderzeewerken heeft ontworpen en het ontstaan van de provincie mogelijk heeft gemaakt.

Nou dat waren de verhalen die er schuilgaan achter de vlaggen van de Nederlandse provincies. De een is net wat creatiever ontworpen dan de ander, maar toch hebben ze ieder een eigen verhaal en historie. De meeste provincies hebben duidelijk de inspiratie voor hun vlaggen gehaald uit vlaggen die ze vroeger tijdens de republiek of zelfs nog voor die tijd gevoerd hebben. Veel vlaggen hebben een rijke historie, maar toch zijn alle huidige provincievlaggen pas definitief ontworpen en vastgesteld in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Drenthe was in 1947 als eerste om dat te doen en Flevoland de laatste in 1986. Het was misschien een lang verhaal, maar hopelijk heb je na het lezen hiervan nog wat geleerd over de provincievlaggen en kijk je iets langer naar ze (en hun verhaal) als je ze weer ergens ziet wapperen.