No Access Card Needed #8

In deze rubriek genaamd No Access Card Needed (Voorheen Van Unnik Praat) krijgen we een kijkje in de keuken bij SGPL. Docenten, studenten, stagiaires of andere SGPL insiders komen aan het woord in deze rubriek. Deze week hebben we iets bijzonders in de planning staan: Het eerste gepubliceerde GIMP paper ooit! Een paar weken geleden stuurde Marte Vroom haar GIMP paper genaamd Van Kashgar naar Gwadar naar ons op. In samenwerking met Marte hebben we een artikel over haar paper kunnen schrijven. Benieuwd naar dit nieuw wetenschappelijk talent? Lees dan snel verder!

Netwerken en routes aanleggen is een bekend thema binnen de geschiedenis van China. Al sinds 130 voor Christus maakte de Han-Dynastie gebruik van uitgebreide, intercontinentale wegennetwerken. Honderden jaren later gaat het land stug door met de ontwikkeling van haar nationale en internationale infrastructuur, dit onder de naam BRI. Dit is een Chinese ontwikkelingsstrategie waarbij grootschalige infrastructuurprojecten een uitgangspunt vormen (Blah, 2018). Het doel van BRI is het verbeteren of aanleggen van routes ter bevordering van de handel tussen China, de rest van Azië, Afrika en Europa.

Een van de projecten die voortkwam uit het BRI was de China Pakistan Economic Corridor (CPEC). In 2013 begonnen de gesprekken over CPEC, maar het werd pas officieel ingewijd op 20 april 2015, nadat de Chinese president Xi Jinping Pakistan had bezocht (Wolf, 2018). Voor CPEC waren er al wel handelsbetrekkingen tussen China en Pakistan, maar niet eerder werd een ontwikkelingsstrategie tussen deze landen zo concreet geformuleerd en afgesproken als bij CPEC. De economische route loopt van het ten westen gelegen Kashgar (China) tot de in het zuiden gelegen haven van Gwadar (Pakistan). Het doel van CPEC vanuit China is het versterken van de economische en handelcoörperatie met Pakistan, het bevorderen van de Pakistaanse economie, het vergemakkelijken van de Sino-Pakistaanse economische integratie en het verstevigen van de banden met Pakistan (Mukherjee, Deb & Miao, 2016). CPEC wordt volgens Mukherjee et al. (2016) benaderd als een ‘win-win’-strategie: zowel China als Pakistan zullen profiteren van deze strategie.

Een overzicht van de economische corridors vanuit China (The Economist)

Pakistan hoopt met de nieuwe strategie ook meer toerisme aan te trekken, zoals ook gezien is in andere buurtlanden van China bijvoorbeeld in Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. Toerisme kan namelijk vele kansen bieden voor het land. Door politieke instabiliteit kent Pakistan al een paar jaar slecht beperkte economische groei. Toerisme zou de vonk kunnen zijn voor economische voorspoed. Pakistan en China zijn daarom druk bezig met plannen om het toerisme verder aan te wakkeren. Ten eerste wordt er sterk gefocust om het aanleggen van meer snelheidslijnen, iets waar China gespecialiseerd in is. Daarnaast willen de landen toeristische centra ontwikkeling die met goede wegen verbonden zijn. Bovendien hebben China en Pakistan in ‘Long Term Plan for China-Pakistan Economic Corridor’ (2017) met elkaar afgesproken de openbare dienstverlening voor toeristen te verbeteren. Er wordt met name aandacht besteed aan publieke diensverlening voor het verlenen van informatie, comfortabel vervoer, beveiliging en andere publieke dienstverlening.

Een groot hindernis voor Pakistan blijft de veiligheid van het land. Een groot gedeelde krijgt van de Nederlandse overheid nog steeds een negatief reisadvies, dit mede dankzij het grote aantal terroristische aanslagen in het land. The Lonely Planet noemt Pakistan zelfs “the difficult child of South Asia”. Hiernaast werd in juni 2011 het Ministerie van Toerisme afgeschaft, waardoor problemen met betrekking tot toerisme niet meer door de overheid van Pakistan kon worden aangepakt.

Negatief reisadvies van het Nederlands ministerie van buitenlandse zaken (2018)

Ondanks het negatief reisadvies kent Pakistan al jaren een stijgend aantal toeristen. Volgens Jafari en Xiao (2016) was er in 2000 sprake van een flinke toename, dit is in de data van de World Bank (2018) in het figuur hieronder, in zijn algemeenheid ook terug te zien, al is in het figuur de flinke toename in aantal toeristen pas te zien vanaf 2003. In 2011 was er sprake van een piek: toen hebben meer dan één miljoen toeristen hun vakantie in Pakistan gevierd.

Stijging van toerisme in Pakistan (World Bank, 2018)

Te zien is dat het aantal Chinese toeristen ook hard is toegenomen. Sinds CPEC kan er gesteld worden dat meer Chinezen het land bezoeken. In 2016 werden er 27.596 visa voor Pakistan verstrekt aan Chinezen; dat is een toename van 41% ten opzichte van 2015 (Kholi, 2017). Toch waren de geluiden niet allemaal positief. Uitbreiding met betrekking tot infrastructuur voor het toerisme waren niet naar verwachting van de Chinezen. Ook vermeldde Subohi (2018) dat Pakistanen teleurgesteld waren in de Chinese toeristen: zo overnachten Chinezen minder lang in hotels dan verwacht en proberen Chinezen veel af te dingen bij het kopen van een product of service. Aangezien het aantal Chinezen dat naar het buitenland afreist voor vakantie sterk stijgt (World Bank, 2018), is het voor Pakistan interessant om Chinese toeristen aan te trekken.

Doordat er binnen CPEC plannen zijn om de infrastructuur in Pakistan verder te verbeteren, kan verwacht worden dat er in de toekomst meer Chinese toeristen Pakistan zullen bezoeken, aangezien Pakistan beter bereikbaar wordt voor hen (Zhang et al., 2018). De Pakistaanse overheid zal zich ook moet buigen over het verbeteren van ander toerisme-infrastructuur zoals accommodaties om meer toeristen uit China te kunnen trekken.

Het probleemkind van Zuid-Azië heeft nog een lange weg te gaan als het op toerisme aankomt. Hoewel CPEC een duidelijke zet in de rug geeft, zijn er nog veel problemen: landen geven nog geen positief reisadvies en bovendien blijkt de infrastructuur niet aan de hoge verwachtingen te voldoen. Maar als Pakistan en China blijven werken aan de ontwikkelingsstrategie is het waarschijnlijk dat het toerisme blijft stijgen. Een goede kans voor Pakistan om uit het donkere economische gat te komen en langzaam op te kruipen uit jaren van politieke instabiliteit.

We willen graag Marte bedanken voor haar moed en toewijding. Papers schrijven in je eerste jaar is niet altijd makkelijk. Voor de meeste zelfs de jaren erna niet. Maar dat is geen rede om niet trots te zijn op je werk. Met Oikosonline hopen we een platform te creëren waar studenten hun werk kunnen delen. Is jou paper ook meer waard dan de prullenbak van je docent? 
Stuur hem dan vooral naar vugs@uu.nl

Meer lezen over CPEC en toerisme in Pakistan?:

 • Abi-Habib, M. (2018, 25 juni). How China got Sri Lanka to cough up a port. Verkregen van www.nytimes.com
 • Ali, S.A., Haider, J., Ali, M., Ali, S.I. & Ming, X. (2017). Emerging tourism between Pakistan and China: Tourism opportunities via China-Pakistan Economic Corridor. International Business Research, 10(8), 204-214. DOI: 10.5539/ibr.v10n8p204
 • Arshad, M.I., Iqbal, M.A. & Shahbaz, M. (2018). Pakistan tourism industry and challenges: A review. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(2), 121-132. DOI: 10.1080/10941665.2017.1410192
 • Blah, M. (2018). China’s belt and road initiative and India’s concerns. Strategic Analysis, 42(2), 313-332. DOI: 10.1080/09700161.2018.1482631
 • Blanchard, J.F. (2018). China’s maritime silk road initiative and South Asia: A political economic analysis of its purposes, perils and promise. Singapore: Springer.
 • Hua, C. (2018, 16 juli). Tourism boom benefits Belt and Road. Verkregen van www.chinadailyhk.com
 • Jafari, J. & Xiao, H. (2016). Encyclopedia of tourism. Switzerland: Springer.
 • Khalil, S. (2017). CPEC: Mutually beneficial growth opportunities. Pakistan Journal of Applied Economics, 27(1), 139-144.
 • Kholi, S.C. (2017, 9 september). Influx of Chinese tourists in Pakistan. Verkregen van www.merinews.com
 • Kousar, S., Rehman, A., Zafar, M., Ali, K., & Nasir, N. (2018). China-Pakistan Economic Corridor: A gateway to sustainable economic development. International Journal of Social Economics, 45(6), 909-924. DOI: 10.1108/IJSE-02-2017-0059
 • Kuo, L. & Kommenda, N. (2018, 30 juli). What is China’s Belt and Road Initiative? Verkregen van www.theguardian.com
 • Kurlantzick, J. (2018, 15 juni). In Southeast Asia, Belt and Road attracts takers, but skepticism is rising. Verkregen van www.cfr.org
 • Limaye, Y. (2017, 26 mei). Sri Lanka: A country trapped in debt. Verkregen van www.bbc.com
 • Lonely Planet (2018, z.d.). Pakistan. Verkregen van www.lonelyplanet.com
 • Mayer, M. (2018). Rethinking the Silk Road: China’s Belt and Road Initiative and emerging Eurasian relations. Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Mercator Institute for China Studies (2018, 18 september). The BRI in Pakistan: China’s flagship economic corridor. Verkregen van www.merics.org
 • Ministry of Planning, Development & Reform, Government of Pakistan. (2017). Long term plan for China-Pakistan Economic Corridor. Verkregen van www.cpec.gov.pk
 • Mukherjee, P., Deb, A. & Miao, P. (2016). China and India: History, culture, cooperation and competition. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Pakistan Tourism Development Corporation (z.d.). Tourism in Pakistan. Verkregen van www.tourism.gov.pk
 • Raza, S.A., & Jawaid, S.T. (2013). Terrorism and tourism: A conjunction and ramification in Pakistan. Economic Modelling, 33, 65-70. DOI: 10.1016/j.econmod.2013.03.008
 • Shepard, W. (2017, 1 augustus). Beijing to the world: Don’t call the Belt and Road Initiative OBOR. Verkregen van www.forbes.com
 • Subohi, A. (2018, 22 januari). Chinese influence outpaces influx. Verkregen van www.dawn.com
 • United Nations Development Programme (2016, 20 juli). Pakistan’s new poverty index reveals that 4 out of 10 Pakistanis live in multidimensional poverty. Verkregen van www.pk.undp.org
 • Wolf, S.O. (2018). China’s global rebalancing and the New Silk Road. Singapore: Springer.
 • World Bank (2018). International tourism, number of arrivals: Pakistan. Verkregen van www.data.worldbank.org
 • World Bank (2018). International tourism, number of departures: China. Verkregen van www.data.worldbank.org
 • World Travel & Tourism Council (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018 Pakistan. Londen: World Travel & Tourism Council.
 • Zhang, R., Shi, G., Wang, Y., Zhao, S., Ahmad, S., Zhang, X. & Deng, Q. (2018). Social impact assessment of investment activities in the China-Pakistan Economic Corridor. Impact Assessment and Project Appraisal, 36(4), 331-347. DOI: 10.1080/14615517.2018.1465227