In december kondigde de president van de Verenigde Staten, Donald Trump aan, dat zij hun soldaten zullen terughalen uit Syrië. De strijd met IS was zo goed als gestreden, met IS als verliezer. Hoewel het plan niet volledig gesteund werd door de rest van de regering, is het uiteindelijk toch gebeurd. Op 400 soldaten na die de orde beschermen, de andere 1600 soldaten keren terug.

Hoewel de angst voor een wederkering van IS ook een reeël probleem is, is een ander probleem wellicht nog interessanter. De Koerden, een volk van ongeveer 35 miljoen mensen, verspreidt over veel verschillende landen vrezen nu namelijk voor hun eigen veiligheid. Het is namelijk zo dat de Koerden gigantisch geholpen hebben in de strijd tegen IS. De Koerden bezitten nu gebieden die behoren tot Syrië. Vooral Turkije is niet erg gezind op de Koerden, en dus zonder de bescherming van de VS, of op zijn minst de controle van de VS, zijn zij bang voor aanvallen. Turkije liet al weten dat zij de Koerden zien als terroristen en deze zullen aanvallen als de VS het gebied verlaat.

Het gebied nu onder invloed van de Koerden (YPG). Bron: NOS

Veel Westerse landen vrezen dan ook dat er een slachting van de Koerden, die zij zagen als bondgenoten in de strijd tegen IS. Donald Trump noemde al dat hij Turkije economisch zal verwoesten als zij iets tegen de Koerden doen. Turkije bleef echter volhouden dat zij terrorisme bestrijden, waar de Koerden dus ook onder vallen. Zij melden dat de Koerden die hielpen in het Syrische gebied, de YPG, onderdeel waren van de PKK, een groep die door het Westen wel wordt gezien als een terreurgroep. Hiermee verantwoord Turkije zijn daden tegenover de Koerden in Syrië. Het is echter maar de vraag of dit ook echt zo is, de YPG staat wel degelijk los van de PKK, maar is er wel uit ontstaan. De YPG zoekt naar een autonome staat in Noord-Syrië, terwijl de PKK dit juist wil in Turkije. Verder wordt de YPG ook meer gezien als democratisch en de PKK meer marxistisch van aard.

Nu heeft de VS voorwaarden opgesteld voor Turkije, wat neerkwam op de veiligheid van de Koerden, maar de Turkse president Erdogan vond dit “een grote fout” en weigerde uiteindelijk de buitenlandadviseur van de VS te ontmoeten.

Het is nu nog onduidelijk wat er op het spel staat voor de Koerden. Turkije lijkt zich vooralsnog niet te willen houden aan de voorwaarden van de VS, en heeft zelfs het gebied rond Afrin al bezet. Daarnaast hebben de Koerden(en ook de Syriërs) nog het probleem dat zij een groot aantal gevangen van IS moeten onderhouden. Zij vroegen dan ook aan de landen waar deze gevangen vandaan kwamen om deze op te halen en thuis gevangen te zetten, omdat de middelen beperkt zijn in Syrië. Echter is dat weer een verhaal an sich, dat ook zeker de moeite waard is om je in te verdiepen!