Hoe de VS groeide tot 1853

Toen de Verenigde Staten in 1776 onafhankelijk verklaarden van het Verenigd Koninkrijk bestond het territorium nog uit de befaamde thirteen colonies aan de oostkust van het continent. In 1783 wordt het verdrag van Parijs getekend waarbij de VS al controle krijgt over het land tot aan de Mississippi. Over de duur van de volgende eeuw zou het grondgebied van de jonge staat zich uitbreiden tot aan de westkust en een herkenbare omvang aannemen. Dit proces gebeurde door achtereenvolgend grote stukken land te verkrijgen van andere machten. Elk stuk land heeft een eigen verhaal erachter en de interessantste zal ik in dit artikel bespreken.

In 1803 vond wellicht de bekendste vergroting van het territorium plaats, waarbij ook het meeste land in één keer werd toegevoegd; de Louisiana purchase. Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door de toenamlige eigenaar van het land Napoleon Bonaparte die op dat moment een kostelijke oorlog in Europa aan het voeren was. Napoleon zag het territorium in Amerika als een mogelijke bron van inkomsten en tegelijkertijd als een stuk land dat vrij weinig waarde bezat. Aldus heeft Napoleon een aanbod gedaan aan de VS om het te verkopen voor 15 miljoen dollar. Dit hield in dat de VS drie cent per hectare zou betalen voor wat tegenwoordig een van de meest productieve landbouwgebieden ter wereld is.

Tussen 1810 en 1819 kwamen de Verenigde Staten ook in het bezit van Florida en de kustregio’s van Mississippi en Alabama. Deze gebieden waren in het bezit van Spanje, maar Spanje was niet in staat de VS te stoppen. In deze periode was Spanje zelf namelijk bezet door Napoleon, dus alle troepen waren nodig aan het thuisfront. Zonder veel weerstand zijn deze gebieden overgenomen door de VS.

In 1845 kwam ook Texas bij de Verenigde Staten. Dit land was enkele jaren eerder nog onder controle van Mexico, maar het gebied was inmiddels vol met Amerikaanse nederzettingen. Dit was het gevolg van een Mexicaans plan om land te verhuren aan Amerikaanse kolonisten om het land economisch waardevoller te maken. Deze kolonisten brachten ook slaven mee, en slavernij was illegaal onder Mexicaanse wetgeving. Dit leed tot een strijd tussen Mexico en de kolonisten. In 1936 verklaarden zij na een serie bloederige gevechten onafhankelijkheid van Mexico, en waren voor negen jaar onafhankelijk als de ‘Lone Star State’ totdat zij zich bij de VS voegden. Mexico erkent op dat moment echter nog maar een deel van de grenzen als Amerikaanse grondgebied en beschouwt meer dan de helft nog als Mexicaans land. Dit wordt enkele jaren later belangrijk.

De president James Polk bedacht een manier om het grensdispuut te gebruiken om zijn doel te verwezenlijken: het Mexicaanse Californië in zijn bezit krijgen. Hij stuurt een groep soldaten het grensgebied in waar het dispuut speelt en deze worden vervolgens aangevallen door het Mexicaanse leger, want dat was hun grondgebied. Vervolgens bestempelt Polk dit als een invasie van Amerikaans grondgebied waarop hij oorlog verklaart aan Mexico. Deze oorlog in 1848 is binnen maanden besloten en eindigt met een vredesakkoord waarin Mexico het territorium Californië aan de VS afstaat, wat overigens veel groter is dan alleen de staat Californië en ongeveer de helft van het Mexicaanse land betreft. Jaren lang blijft er nog spanning tussen de twee machten die geconcentreerd is in de Mesilla valley, waar de VS de enige geschikte plek voor een spoorlijn naar Californië zag door Mexicaans grondgebied. Hier is veel onrust van de inheemse bevolking die incursies tegen Mexico aangaan. Ook is hier weer gekozen door Mexico om kolonisten uit de VS toe te laten. Vanwege oplopende spanning en vrees voor een vergelijkbare situatie als in Texas worden later deze kolonisten allemaal weggestuurd, wat alleen de situatie escaleert. Uiteindelijk komt het tot de Gadsden Purchase in 1853 waarbij gezwegen wordt over de inheemse bewoners.

De beperkte lengte van het artikel laat geen ruimte over voor meer verhalen of om het ronduit racistische beleid van de VS te bespreken wat achter deze expansie schuil ging. Het zal velen al bekend zijn dat manifest destiny samen ging met veel onteigening en vernedering van inheemse bevolking en dat veel van de native americans het leven hebben gelaten in hun strijd voor hun land en cultuur. De uitbreiding van Amerikaans grondgebied was een combinatie van sluwe strategie, onderdrukking en goede timing. De affaires in Europa hebben veel invloed gehad op dit proces zoals later ook no Alaska van een verarmd Rusland zou worden gekocht. De groei van het territorium is werkelijk indrukwekkend en de verhalen erachter net zo zeer.

Kopfoto: By US gov – US gov, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3899376