Een korte geschiedenis van het Suezkanaal omtrent de huidige blokkade

Sinds 23 maart ligt het grote vrachtschip Ever Given vast in het Suezkanaal. Omdat het schip zijwaarts ligt wordt de passage door het kanaal geblokkeerd, met als gevolg dat het kanaal niet gebruikt kan worden. Dit zorgt ervoor dat vrachtschepen die dichtbij het kanaal waren lang moeten wachten. Ondertussen nemen andere schepen juist een omweg helemaal rond Afrika langs Kaap de Goede Hoop om de blokkade te omzeilen, net zoals een paar honderd jaar terug nog gebeurde. De blokkering van het kanaal heeft grote economische gevolgen: de schatting is dat er ongeveer 7,5 miljard euro per dag verloren wordt door de blokkade, en dat de kosten van vracht die normaal via het Suezkanaal gaat met 47% is toegenomen. Verder heeft de blokkade verdere gevolgen voor omringende landen. Zo heeft Syrië nu een tekort aan olie door het gebrek aan leveringen, waardoor men voorzichtig om moet gaan met wat er nu nog qua voorraad is.

Het Suezkanaal bestaat al iets meer dan 150 jaar. Het kanaal was in 1869 geopend, na een constructie die begon in 1858 onder het Ottomaanse Rijk. Door de aanleg van het kanaal ontstond er een verbinding tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Hierdoor konden routes tussen Europa en Azië substantieel ingekort worden. Zo zou de rit van een stoomschip uit de 19de eeuw tussen Bombay (westkust India) en Amsterdam ingekort zijn met 24 dagen. Hierdoor konden goederen sneller en goedkoper tussen Europa en Azië vervoerd worden, mits de tol van het kanaal niet te duur was.

Het is echter niet de eerste keer dat er een blokkade was in het Suezkanaal. Het langst dat het kanaal ooit dicht was, was precies 8 jaar lang: van 5 juni 1967 tot 5 juni 1975. In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit tussen Israël en haar buurlanden, waaronder Egypte. Deze oorlog duurde wellicht maar iets minder dan een week, maar Israël bleef de oostelijke kant van het kanaal bezetten. Tijdens de oorlog waren beide kanten van het kanaal geblokkeerd. Gekoppeld met zeemijnen was het niet mogelijk om de schepen uit het kanaal te halen, met als gevolg dat zij moesten ankeren in het kanaal. De vijftien schepen in het kanaal kregen de bijnaam “Yellow Fleet”, oftewel Gele Vloot, vanwege het zand uit de woestijn die de kleur van de schepen langzamerhand naar geel veranderde. Toen het kanaal in 1975 weer open ging waren er maar twee schepen (de Duitse Münsterland en Nordwind) die op eigen kracht het kanaal konden vertrekken. Deze twee schepen werden bij aankomst in de poort van Hamburg toegejuicht door meer dan 30.000 man.

Hopelijk zal de Ever Given niet zo lang vastliggen. Er is wel goed nieuws: het lijkt erop dat het vrachtschip los is gekomen in de ochtend van 29 maart 2021. Er wordt nog wel aan gewerkt, maar het schip drijft alweer en er kunnen al kleine bootjes langs. Hopelijk zal het schip snel weg kunnen komen en kan het Suezkanaal weer open. Waarschijnlijk zal deze blokkade niet 8 jaar duren!

Kopfoto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Container_Ship_%27Ever_Given%27_stuck_in_the_Suez_Canal,Egypt-_March_24th,_2021_cropped.jpg