Een onbekend geloof

Onze wereld is veel verschillende religies rijk. Er zijn inhoudelijk natuurlijk allerlei verschillen, maar sommige zaken hebben ze vaak wel gemeen. Geloven zijn namelijk heel oud. Toch is er één belangrijk geloof dat hierop een uitzondering vormt. Dit geloof komt namelijk van alle geloven, na het Christendom, in het hoogste aantal landen voor en je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Ik heb het namelijk over het Bahá’í geloof.

Het komt je wellicht nu nog onbekend voor, maar de voorspelling is dat het geloof sterk gaat groeien. Bahá’í heeft op het moment wereldwijd meer dan acht miljoen aanhangers. Tussen 1910 en 2010 was het de snelst groeiende religie van de wereld. Op ieder continent groeide de religie in deze tijdsspanne twee keer zo snel als de totale bevolking. Momenteel groeit het geloof 1,7% op jaarbasis.

Zoals ik al zei vormt Bahá’í een uitzondering op alle oude geloven. Bahá’í is namelijk pas gesticht halverwege de 19e eeuw in het toenmalige Perzië. Het geloof draait om drie centrale figuren. Allereerst verkondigde de boodschapper Báb dat er binnenkort een profeet aan zou komen net zoals Jezus en Mohammed. Hij is in 1850 geëxecuteerd door de Iraanse autoriteiten. Vervolgens kwam Baháʼu’lláh die claimde in 1863 dat hij de voorspelde profeet was. Hij heeft bijna zijn hele leven in gevangenschap doorgebracht. Uiteindelijk heeft zijn zoon het geloof verspreid als missionaris in Europa en de Verenigde Staten.

De basisprincipes van Bahá’í houden in dat alle religies essentieel zijn en de gelijkheid van alle mensen ongeacht religie of afkomst. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle Bahá’í tempels voor alle geloven toegankelijk zijn en dat interetnisch trouwen sterk wordt aangemoedigd. Daarnaast kent Bahá’í nog meer progressieve kenmerken, het feminisme is erbinnen namelijk erg belangrijk en het streeft naar een wereld waarbij alle landen onder één natie vallen en dezelfde wereldtaal spreken. Ook wordt extreme rijkdom en armoede afgewezen, is jezelf identificeren met één politieke partij verboden, wordt slavernij verworpen, gaan geloof en wetenschap met elkaar in harmonie samen en moet er wereldwijd een leerplicht komen.

Het geloof wordt vanaf het begin sterk onderdrukt in Perzië en later het Ottomaanse Rijk en inmiddels het Midden-Oosten in het algemeen. Bahá’í’s worden namelijk gezien als afvalligen van de Islam door de Iraanse machthebbers. In praktijk, en volgens de Bahá’í’s zelf, is het geloof juist erg zelfstandig en kent het juist veel principiële verschillen met andere geloven. Bij de verspreiding van het geloof kreeg Bahá’í eerst veel aanhang in het Midden-Oosten zelf. Kort na de oprichting kreeg het geloof ook voet in de aarde in het Beloofde Land. Verschillende tempels en gebouwen zijn ingenomen en gebouwd in de Israëlische steden Haifa en Acre. Hier zetelt ook het Universeel Huis van Gerechtigheid, het hoogste bestuursorgaan van het geloof dat wordt verkozen door alle nationale delegaties. In dit gebied was het geloof relatief veilig.

De religie is inmiddels verder gegroeid. Zo zijn er vooral in India een groot aantal Bahá’í, namelijk twee miljoen. In New Delhi staat ook de Lotustempel van de Bahá’í, het meest bezochte gebouw ter wereld.  

A. Savin (2016). Wikimedia Commons.

Verder is het geloof inmiddels uitgegroeid tot het op één na grootste geloof in Iran, Panama, Belize, Bolivia, Zambia en Papoea-Nieuw-Guinea. In Nederland zijn er, volgens de schatting in 2005, ongeveer 7000 Bahá’í’s. Deze relatief kleine groep is echter wel sterk aan het groeien, tien jaar eerder waren dit er namelijk nog maar 1500.

26 mei is het zover: De allereerste activiteit van Oikos online! Samen met De Focus is er een schrijfworkshop op de universiteit om wetenschappelijk schrijven toegankelijk te houden. Interesse? Schrijf je in via: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzsAxLBFCYGxzaQae0sgxQMBNCG18zQDJs2T4hl6Wn0Jxxig/viewform

Kopfoto: David Shankbone (2007). Wikimedia Commons.