De ontwikkelingscommissie is super trots op het enorme recordbedrag van vorig jaar, € 1332,51. De commissie wil jullie dan ook bedanken dat jullie net zo enthousiast meededen met de activiteiten als de commissie! Zonder jullie was dit bedrag er nooit geweest. Ook zijn we Hans Engelbert wel een speciale vermelding verschuldigd, aangezien hij met een sponsoring van ruim € 70,00 een gulle gever was tijdens de veiling. Maar waar is al dit geld gebleven? Inmiddels is Elizabeth, de oprichtster van Penda Toto, naar Kenia geweest en zijn de eerste investeringen gedaan. Er zijn solar lampen gekocht waardoor de kinderen ook ‘s avonds kunnen lezen en studeren, de bibliotheek is aangevuld met extra en nieuwe studieboeken waardoor er meer leerlingen die thuis niet voldoende geld hebben voor het kopen van studieboeken ook kunnen studeren en er wordt op dit moment een extra studieruimte aan de bibliotheek gebouwd waardoor meer leerlingen een goede plek hebben om te studeren. Hieronder is het verslag van Elizabeth met foto’s van de investeringen en reacties van Penda Toto en de bibliotheek te lezen.

 

V.U.G.S haalt € 1332,51 op voor Ontwikkelingsproject in Kenia
Bedankt voor jullie steun het afgelopen jaar!

Bij deze wil ik, Elizabeth, graag de V.U.G.S, en in het bijzonder de ontwikkelingscommissie van het jaar 2014-2015, bedanken voor hun inzet voor het Penda Toto Project in Moi’s Bridge, Kenia. Bedankt dat jullie je sterk hebben gemaakt voor het welzijn  van deze kinderen en hun ouders, heel ver hier vandaan. Door verschillende acties het hele jaar door is er een geweldig bedrag van € 1332,51 opgehaald!

De commissie promotie slogan “haba na haba, hujaza kibaba” – “ Samen bereiken wij meer dan we denken, dus alle kleine beetjes helpen” is geheel tot zijn recht gekomen.

 1 2

 Penda Toto onderwijs project, Moi’s Bridge, Kenia

3

In de zomer van 2014 werd door het bestuur van V.U.G.S aan ons gevraagd of zij met hun jaarlijkse ontwikkelingsproject geld konden inzamelen voor een goed doel in Kenia. Dit werd de Penda Toto school in Moi’s Bridge, Kenia. Dit is een school voor kansarme kinderen van 4 tot 10 jaar oud waar onderwijs wordt gegeven aan kleuters en de eerste groepen van de basisschool.

In Kenia is het moeilijk voor ouders met weinig inkomen om hun kinderen goed naar school te sturen. Het basisonderwijs vanaf groep 3 is gratis, maar je kunt daar eigenlijk alleen gebruik van maken als je naar de kleuterschool bent geweest. Die kleuterschool moet echter wel worden betaald. Daardoor missen nog veel kinderen de boot, omdat de ouders hun geringe inkomsten nodig hebben voor basaal levensonderhoud en daardoor geen geld overhouden voor dit onderwijs. Op Penda Toto zit een mix van kinderen die wel het schoolgeld kunnen betalen en kinderen die worden gesteund door donaties om het mogelijk te maken dat ze naar school gaan.

Met het geld van V.U.G.S worden de kansarme kinderen en hun gezinnen ondersteund. Er zijn solar lampen gekocht, zodat de kinderen ’s avonds kunnen lezen en huiswerk maken en er zijn boeken voor de bibliotheek aangeschaft.

We zijn in augustus 2015, vier weken in Kenia geweest en natuurlijk hebben we de Penda Toto school bezocht. Het was ook daar schoolvakantie, maar we hebben wel een flink aantal kinderen gezien. De kinderen wonen allemaal in de buurt van de school en komen direct aanrennen als er bezoek op school komt, en vooral uit Nederland.

4-1 4-2 4-3 4-4

Elektriciteit

Op het platteland van Moi’s Bridge hopen de mensen al jaren dat er elektriciteit zal komen. De overheid doet zijn best, maar om aangesloten te worden op het net moeten mensen een hoge eigen bijdrage betalen. Dit is voor de meesten niet op te brengen. In Kenia heeft ongeveer 20% van de bevolking een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. In rurale gebieden heeft slechts 5% van de bevolking toegang tot het elektriciteitsnetwerk. Dit komt onder andere doordat bij de aanleg van het elektriciteitsnetwerk de overheid prioriteit in de steden heeft gelegd. In rurale gebieden is het namelijk door de lage bevolkingsdichtheid economisch niet aantrekkelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Zonnepanelen zijn vaak te duur voor de meeste gezinnen.

De solar industrie speelt hier op in. Zij bieden overal solar lampjes aan (D Lights in Kenia,  in Nederland heten ze Waka Waka lampen) voor ongeveer € 10,00. Dit is nog te kostbaar voor veel gezinnen. De solar lampen vervangen dan de vieze kerosine of paraffine lampen, die de  meeste huishoudens in Moi’s Bridge gebruiken.

De directeur van de school kwam met het idee om die lampen aan te schaffen voor kinderen, zodat ze ook ‘s avonds kunnen lezen.

Hoe het is:

5-1 5-2

Kenia augustus 2015 kerosene lights met ondersteuning van zaklampen

5-3 5-4

 Voorbeeld paraffine lampjes

 

Hoe het is geworden:

6-1 6-2 6-3 6-4

Solar lampen V.U.G.S brengt licht in het donker – Sun, Sun, Sun, here we come

Elk gezin met een kind op Penda Toto kreeg een Solar lamp. Overdag wordt het opgeladen en ‘s avonds heb je dan genoeg fel licht voor meer dan 4 uur, om in het donker nog te kunnen lezen, huiswerk maken en leren en zelfs termieten vangen, zoals je hieronder kunt zien.

7-1 7-2

Ook een aantal gezinnen die aangesloten zijn bij de bibliotheek kregen een lamp. Dit zijn kinderen die verder van Penda Toto af wonen en naar de bibliotheek komen om hun huiswerk te maken, omdat hun ouders geen schoolboeken kunnen kopen. Voor hen kwamen de lichten als een geschenk uit de hemel.

35 gezinnen van Penda Toto kinderen, 3 leerkrachten en 22 arme gezinnen rond de bibliotheek hebben een lamp gekregen. Aan dit project is € 600,00 besteed.

 

8-1 8-2 8-3

 Foto’s van Penda Toto D light distributie september 2015

9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6

Hieronder een bedankbrief van het Penda Toto team

PENDA TOTO SCHOOL
P.O BOX 752,
MOI’S BRIDGE
15/09/2015

TO V.U.G.S group,

RE: LETTER OF APPRECIATION

Receive greetings from Penda Toto School Kenya we hereby wish to pass our sincere appreciation to V.U.G.S (Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten) from Utrecht University and in particular Emma Douven and her group , Renske Hoekstra , Jimmy Mulkens Monique van de Wetering, Seline Rudolph, Claire Lafleur, Sanne van der Mheen and Isa Kleij, for their generous donation of D-lights to our beloved pupils and teachers.

The most wonderful and valuable gift have already reached and benefited more than 38 family households within our community. Sincerely this is one of the major boost to many homes who had hardly been connected with Electricity for long. We are glad that this offer checked in at the right time, keep up the good work.

Thank you abundantly,

PENDA TOTO SCHOOL TEAM


Brabant Read to Grow Library

Brabant read to grow library is een mini library die steeds meer kinderen en volwassenen trekt. Hoe meer boekenaanbod hoe meer leden. Alle volwassenen die lid willen worden van de bibliotheek moeten eerst een boek inbrengen en kunnen daarna steeds weer een boek halen. Kinderen kunnen gratis boeken komen lezen in de bibliotheek. De bibliotheek is in 2010 geopend met de eerste 250 Engelse boeken, geschonken door de stichting Read to Grow in Boekel. Daarna heeft de bibliotheek boeken gekregen van verschillende particulieren en een aantal Brabantse scholen o.a. het Jan van Brabant college in Helmond en het Stedelijk college in Eindhoven. Met het geld van V.U.G.S werden boeken voor middelbare scholieren voor elk vak, voor alle jaarlagen, aangeschaft. Zo kunnen nu ook oudere leerlingen zonder eigen boeken na schooltijd of in het weekend hun huiswerk of leerwerk doen.

De bibliotheek heeft € 500,00 besteed aan de aanschaf van deze boeken.

10-1 10-2 10-3 10-4

 

Er zijn ook leesboeken voor jonge kinderen gekocht, verkeers-en informatie boeken. In de weekendkranten staan altijd examenvragen van alle vakken uitgewerkt. Deze kranten worden voor de bibliotheek gekocht. De studenten kunnen dan gezamenlijk proberen de vragen op te lossen in de Bibliotheek met hun begeleider.

11-1 11-2

Overige € 300,00

De overige € 300,00 wordt gebruikt om een extra studiekamer te realiseren naast de bibliotheek. Veel gezinnen wonen hier in 1 kamer met hun kinderen, waar ze moeten koken leven en slapen en er is dus behoefte aan zo’n extra ruimte.

12-1 12-2

Bedankbrief van de leiding van de bibliotheek

13-1 13-2

Lots of greetings from the Brabant Read To Grow Mini- Library Community in Moi’s Bridge-Kenya. We are glad with the progress so far, receiving new members from all walks of life majority being children from the poor households around Moi’s Bridge. Our mini-Library now has a  small  study room where they can pick books of their choice and have ample the support time to read away from their chaotic environments. Its al very basic but we are very happy to have this,  and offer the community free library services for young and old what nobody else offers within a radius of 50 km.  Thanks to you all for your support.

Initially, we purchased a batch of books mainly for primary school section, however, due to swelling number of children visiting the library there is need to add some more in future based on the school syllabus. There is also high demand for secondary school books which we currently do not have. In summary, we have been serving three categories of members:

Adults, this is a group reading novels and large volume of books in the library

14-1 14-2

Primary school children, reading children story books and study books in the library.

15-1 15-2

Secondary school students, looking forward to availing their study books soon.

16-1 16-2

Below is breakdown of books we currently need as matter of urgency. (De boeken zijn in september 2015 gekocht).

SUBJECT FORM/CLASS QUANTITY APPROX VALUE
CHEMISTRY F1-4 4 800×4=3200
BIOLOGY F1-4 4 800×4=3200
AGRICULTURE F1-4 4 700×4=2800
MATHS F1-4 4 700×4=2800
HISTORY F1-4 4 700×4=2800
GEOGRAPHY F1-4 4 700×4=2800
PHYSICS F1-4 4 700×4=2800
ENGLISH F1-4 4 700×4=2800
KISWAHILI F1-4 4 700×4=2800
CRE F1-4 4 700×4=2800
BUSINESS F1-4 4 750×4=3000
KISWAHILI FASIHI 3-4 4 =           2000
ENGLISH LITERATURE 1-8 5 =           2500
COMPUTER STUDIES 1-4 2 700×2= 1400
PRIMARY STORY BOOKS 1-8 15 400×15=6000
Misc (Taifa Leo and Daily nation copies   50

 

3500
 Traffic book and information books   4 1500
TOTALS 50,000

Compiled by: Elias

17-1 17-2

Thank you V.U.G.S.  !!