Binnenkort kan de kaart van Nederland opnieuw aangepast worden, er komt namelijk nieuw land bij. Deze keer betreft het geen verre overzeese kolonie, ‘we’ houden het deze keer dichter bij huis. Na de voltooiing van de aanleg  van Flevoland en de voor ons maar al te bekende Noordoostpolder, wordt er opnieuw een stuk van het Markermeer drooggelegd. Het betreft de aanleg van een nieuwe eilandengroep die een multifunctioneel karakter krijgen. En heb jij nou toevallig al tijden de perfecte naam voor een nieuw Nederlands eiland in je hoofd? Dan is nú je kans om het eerste nieuwe eiland van de Marker Wadden een naam te geven!

De aanleg van het eerste eiland van de Marker Wadden, want zo gaat de eilandengroep heten, begint in april 2016. De plannen voor het project liggen echter al langer op tafel, in 2013 werd de eerste versie goedgekeurd en begonnen de projectmakers met de financiering van het project. Deze is vooral afkomstig van de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de provincie Flevoland en uit het Droomfonds-geldpotje van de Postcodeloterij. De uitvoering van het project is voornamelijk in handen van particulieren.

De aanleg van de Marker Wadden wordt een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa. Dat is namelijk het hoofddoel van het project: natuurherstel. Toen het Markermeer werd afgesloten van de aanvoer van zeewater is de waterkwaliteit snel achter uit gegaan. Doordat het water niet meer stroomde, zijn er veel kleine deeltjes bezonken waardoor er een dikke laag slib op de bodem van het meer kwam te liggen. Dit was enorm slecht voor het bodemleven. Dit had als gevolg dat ook de visstand, en uiteindelijk ook de vogelstand enorm achteruit zijn gegaan.

Dit bezonken slib zal nu worden gebruikt om nieuwe eilanden op te spuiten. Hierdoor wordt een deel van de sliblaag weggehaald en biedt het opnieuw kansen aan het bodemleven. Als deze weer opleeft zal de waterkwaliteit veel beter worden, waardoor uiteindelijk ook de visstand langzaamaan beter zal worden. Dit zal op haar beurt weer vogels aantrekken, die nu nagenoeg uit het gebied verdwenen zijn. De eilanden zullen een extra plek vormen voor trekvogels en daarmee uitgroeien tot een waar vogelparadijs, zowel voor de vogels als voor de oudjes die met hun verrekijkers het eiland opkomen om de vogels te spotten.

En dat wordt de tweede functie van de Marker Wadden: recreatie. Vanaf de zomer van 2016 is het de bedoeling dat er exclusieve dagtochten worden opgezet die naar het nog te voltooien projectgebied gaan. Dit in de vorm van een drijvend bezoekerscentrum waar je live de aanleg kunt volgen. Op de eilanden worden wandelpaden aangelegd, er zal een veerdienst komen naar het hoofdeiland, er wordt een kleine jachthaven aangelegd en als de visstand in het Markermeer zich herstelt worden de eilanden ook een paradijs voor beroeps- en sportvissers. Al met al is het de bedoeling dat het bijzondere stuk natuur veel toeristen aantrekt, zonder dat de natuur daar negatieve gevolgen van ondervindt. Recreatie op de eilanden moet mogelijk zijn in de vorm van watersport, wandelen en in een bezoekerscentrum worden tentoonstellingen opgezet over het project. En natuurlijk, wat is een recreatie-eiland zonder een mega speelvallei voor kinderen?

Na verloop van tijd zal er uit het slib een waar ecologisch paradijs oprijzen: een landschap van riet met natuurlijke bosbegroeiing, afgewisseld met stukken open water waarin de biodiversiteit groot is. De aanleg van het eerste eiland begint in 2016, en in 2018 is de openstelling voor publiek. Naarmate de financiering dat toe laat zullen er meerdere eilanden aangelegd worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gebied uitgroeit tot 10 000 hectare – dat zijn ongeveer 20 000 voetbalvelden. Dat zijn dan weer meer dan twee keer zo veel voetbalvelden als Nederland heeft (dat zijn er ongeveer 7000). Het gebied van de Marker Wadden wordt dus enorm groot, maar de grens van 10 000 hectare zal niet overschreden worden in verband met belangrijke vaarroutes die niet onderbroken mogen worden. Hoe veel eilanden er precies komen is tot nu toe nog niet bekend.

Er is nog steeds geen naam voor het eerste eiland van de Marker Wadden, maar daar kan jij verandering in brengen! Dus, als jij een minder cliché naam in je hoofd hebt dan ‘de Parel’ of ‘Groenoord’ of ‘Lelyland’ of ‘Nieuwwadden’, dan is dit je kans! Laat op de facebookcommunity (https://www.facebook.com/markerwadden/) van de Marker Wadden je suggestie achter en wie weet krijgt het eiland nog eens een originele naam!