Verkeerslichten. Iedereen gebruikt ze dagelijks en we vinden ze een vanzelfsprekendheid. Er bestaan echter heel veel voorschriften en regels rondom verkeerslichten. Hoe lang moeten ze op rood, oranje en groen? En wat te denken van naderingssensoren? Alle regels voor verkeerslichten staan in het zo gehete ‘handboek Verkeerslichtenregelingen’. Een klein onderdeel hiervan is te zien in het bijgevoegde plaatje. Een aantal andere voorschriften: het verkeerslicht staat 2 seconden op oranje voor fietsers die rechtdoorrijden. Voor gemotoriseerd verkeer en trams die op een 80-kilometerweg rechtdoor willen is dat 5 seconden. Voor afslaand verkeer zijn kortere tijden.

Vandaag is er een onderdeel van het handboek gewijzigd; verkeerslichten staan iets langer op oranje om ongelukken te voorkomen, zo kopt nu.nl. De verandering is gemaakt om minder mensen door rood te laten rijden. Volgens onderzoekers zal het aantal ‘door rood rijders’ tot 50 procent afnemen.

Goed nieuws dus!