Als je nog een dagje weg wil ga naar Nijmegen! Naast dat de stad een groot winkelaanbod heeft, veel oude gebouwen kent zoals de ruïne van het Valkenhof, het voormalige verblijf van Karel de Grote, en de Waal die op recreatieve wijze wordt omarmd kent Nijmegen ook het Honigcomplex. Ik hoor al de gedachte: “Is een bezoek aan een oude soepfabriek een lange treinrit naar Nijmegen waard?”Ja! Het Honigcomplex is namelijk niet zomaar een verlaten soepfabriek.

Het Honigcomplex is het industrieterrein van de oude Honigfabriek waar onder andere gekrulde vermicelli werd verpakt met de meelsilo als kenmerkend beeld hiervoor. Het gebouw staat sinds 2012 leeg doordat eigenaar Heinz de productie verplaatste, en wordt nu gebruikt door allerlei beginnende ondernemers met hun 150 culturele en ambachtelijke bedrijfjes zoals bijvoorbeeld horeca en een beachvolleybalveld.

Hoe is dit concept tot stand gekomen? Het industrieterrein ligt direct aan de Waal en de gemeente kan groot geld verdienen als hier woningbouw zou komen, vandaar dat bij de herontwikkelingsplannen sloop van de panden op de agenda stond. Echter liep de herontwikkeling door de kredietcrisis grote vertraging op. De gemeente en projectontwikkelaar kozen er hierdoor voor om het gebouw tijdelijk een andere bestemming te geven; namelijk de komst van creatieve activiteiten. Het voordeel hiervan was dat het pand niet langer leeg stond en de woonplaats van zwervers zou worden, en dat toekomstige bewoners kennis konden maken met hun toekomstige woonwijk. Dit was het begin van het Honigcomplex.

Het concept werkt als volgt: ondernemers kunnen voor €25 per m² per jaar een werkplaats huren. De lage huurkosten bieden beginnende ondernemers veel kansen. Dit wordt versterkt door de gemeenschappelijke werkplaats; machines van een ton zijn namelijk te duur om als beginnend ondernemer aan te schaffen en worden daarom gezamenlijk aangeschaft, gebruikt en onderhouden. Samenwerking staat in het complex centraal; er is zelfs een samenwerkingsverband opgericht met het doel te kunnen onderhandelen met de gemeente. Hoewel in 2017 al is besloten om een deel van de panden vanwege historische waarde te laten staan, moeten de ondernemers over 4 jaar het terrein verlaten en zal de rest van het complex gesloopt worden. Veel ondernemers hebben met hun bedrijfje een klantenkring opgericht en een nieuwe locatie zal zorgen voor verlies aan klanten. Vandaar dat alle ondernemers tezamen een plan hebben voorgesteld aan de gemeente om zich te vestigen op het industrieterrein ernaast. Tot nu toe lijkt de gemeente enthousiast.

Deze vorm van gentrificatie, waarbij oude industrieterreinen door de komst van artistiekelingen worden opgewaardeerd en zorgen voor een economische boost voor de omliggende omgeving, komt steeds vaker voor. Neem bijvoorbeeld Bink36 in Den Haag, hier vindt eenzelfde ontwikkeling plaats: voor relatief weinig geld kan een kantoorruimte, atelier of werkplaats worden gehuurd en inspiratie op worden gedaan door kennis van college-ondernemers. De reden waarom dit soort processen steeds vaker plaatsvinden is doordat het bedrijventerrein een ultieme kans biedt voor ondernemers uit de opkomende diensten en creatieve sector: de huurkosten zijn laag, de locatie aantrekkelijk en vaak goed bereikbaar. Dit gaat gepaard met functievermenging waardoor processen zoals die in het Honigcomplex plaatsvinden, zorgen voor leven in de brouwerij. En geheel toevallig zijn is een speciaalbiertje van Oersoep in het Honigcomplex een echte aanrader!

Voor meer informatie kun je de website van het Honingcomplex bezoeken: https://honigcomplex.nl/