Als geografen kennen wij allemaal wel de mooi verpakte samenwerkingsverbanden van verschillende gemeentes met vaak ontzettend inhoudsloze namen als de Energyvalley, Greenport Venlo, Diamant van Midden-Nederland (en dat voor een gebied waar de gemeente Zeewolde onder valt), Agrifood Capital en ga zo maar door. Ik kom zelf uit de regio Food Valley, ofwel gemeente Ede en omstreken. Hun, in mijn ogen volslagen irreële, ambitie is ‘De FoodValley regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding’ . Het enige relevante voedselinstituut binnen de regio is de Wageningen Universiteit, of je moet alle kippenboeren van Barneveld ook meetellen als internationale top.

De regio is bezig om deze ambitie iets dichter bij te laten komen door het World Food Centre in Ede te laten bouwen. Mijn scepsis over dit plan was aanvankelijk erg groot; een megalomaan plan waar veel te veel gemeentegeld naar toe zou moeten en nooit een succes zou worden. Na wat plannen gelezen te hebben en afgelopen week naar een infoavond te zijn geweest ben ik toch wel wat optimistischer over het plan. Het idee is om een voedsel informatie centrum te maken, ofwel een soort interactief museum over voedsel (zij noemen het zelf een ‘experience centre’ maar ik weiger die term te gebruiken), waarbij voorbeeld wordt genomen aan het Corpus in Leiden en het Beeld en Geluid Museum in Hilversum. Het zou vooral op schoolgaande kinderen gericht worden met een educatieve boodschap over voedsel. Zo’n soort centrum is er nog niet in Nederland en ik denk dat daar wel behoefte aan kan zijn. Voedsel is natuurlijk een belangrijk deel van het leven en het is nuttig dat kinderen daar ook meer over leren. Ook wordt dit centrum opgezet in samenwerking met de universiteit Wageningen en het bedrijfsleven, waardoor de kosten ook verdeeld worden. Daarnaast zal het gebouwd worden op de oude kazerneterreinen van Ede, waardoor er ook een mooie functie is gevonden voor een van de oude kazernegebouwen op het terrein.

Natuurlijk is heus niet alles goed aan het plan. Bij deze plannen hoort ook nog de invulling van de rest van het kazerneterrein, waarbij een groot deel bestemd is voor voedselgerelateerde bedrijvigheid en ruimte voor beginnende bedrijfjes. Ik zou mijn god niet weten waarom deze bedrijven in Ede zouden gaan zitten, gezien Ede verder nou niet echt spetterend is en dit soort bedrijven toch veel eerder voor Wageningen of andere plekken zullen kiezen. Maar al met al heeft het plan zeker mogelijkheden. Zo komt er toch nog iets nuttigs voort uit de verdere ambities van de regio FoodValley.

 

Voor meer informatie, zie http://www.worldfoodcenters.nl

 

Joep Geurink