Lieve lezers, inmiddels zijn enkele V.U.G.S studenten al een paar dagen op reis met de BUITEX. Wij vroegen ons af wat onze medestudieverenigingen aan de faculteit geowetenschappen doen met hun buitenlandse reizen. Daarom publiceren we deze week enkele verhalen van waar ze geweest zijn, of wat de plannen voor het komende jaar zijn. Veel leesplezier!

Innovatie – een moeilijk te definiëren fenomeen; zowel heel specifiek als heel breed is het een vakgebied waarvan de daadwerkelijke invulling nooit vaststaat. De beste manier om innovatie te leren begrijpen is door het opdoen van praktijkervaring binnen het gebied. De SSU Foundation is opgericht om studenten deze mogelijkheid te bieden, door jaarlijks een uniek studiegerelateerd programma voor de meest excellente studenten van innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht te organiseren. Het programma is tweeledig; het eerste deel bestaat uit de mogelijkheid voor de geselecteerde studenten om praktijkervaring op te doen middels het uitvoeren van een case bij een Nederlands bedrijf en het tweede deel bestaat uit een studiereis vanuit educatief en cultureel oogpunt.

Het doel van het eerste deel – het uitvoeren van de cases voor Nederlandse bedrijven – is voor de geselecteerde studenten om hun theoretische kennis over innovatie in de praktijk toe te leren passen. De cases blijken daarnaast niet alleen waardevol te zijn als leerervaring voor de student, maar ook voor de organisaties waarvoor de cases worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een case die is gedaan is een bij Rijkswaterstaat. Het doel van deze case was om big data (data die te uitgebreid zijn om te bevatten in standaard databasemanagementsystemen) behapbaar te maken, in het bijzonder data betrekking hebbend op verkeer. Middels zowel het houden van interviews met relevante actoren als het uitvoeren van een uitgebreid literatuuronderzoek is er een zogeheten inspiratiedocument voor Rijkswaterstaat opgezet, waarin een overzicht van huidige ontwikkelingen in big data in het verkeer en ideeën om hiermee om te gaan zijn weergegeven. De resultaten zijn gepresenteerd aan werknemers van Rijkswaterstaat. Voorbeelden van andere partners zijn de NS, Birch Consultants, Philips of Dialogic.

Het tweede deel bestaat uit een buitenlandse studiereis. Dit jaar vertrekt de reis naar Vancouver, Canada. Deze bestemming is gekozen door Vancouvers sterke link tussen innovatie en duurzaamheid. Vancouver heeft namelijk de kleinste ‘carbon footprint’ van alle grote steden in Noord-Amerika. Daarnaast pogen ze de groenste stad van de wereld te zijn vanaf 2020. Om dit doel te bereiken wordt innovatie binnen de stad nu enorm geprioriteerd, wat de stad een buitengewoon interessante plek maakt om te bezoeken. Losstaand van de sterke link tussen innovatie en duurzaamheid wordt de stad ook nog omringd door grote hoeveelheden ongerepte natuur: het leven in Vancouver voelt als leven in een metropool waarbij de sfeer van het leven in een klein dorp ook niet ontbreekt.

Een greep uit bestemmingen van voorgaande jaren: Reykjavik, Delhi, New York & Boston, Singapore & Kuala Lumpur, Osaka & Kyoto, Seoul, Kaapstad en Shanghai. Best een eind dus! Graag licht ik in het bijzonder de zeer geslaagde reis naar Osaka & Kyoto uit. Deze reis bevatte uiteraard het nodige cultuur snuiven; kastelen werden bezocht, verrassende wijken ontdekt en natuurlijk werd er typisch Japans gegeten, wat zich kenmerkt door de liefde en precisie waarmee het wordt bereid. Gedurende de rest van de reis werden er veel bedrijven bezocht. Traditiegetrouw werd allereerst het Nederlands Consultaat in Osaka bezocht. Hier vond een interessant gesprek plaats over cultuurverschillen tussen Japan en Nederland. Wat hieruit opviel is dat de bedrijfscultuur van Japan op een aantal punten verschilt; voornamelijk de houding van het land tegenover start-ups. In Japan is het namelijk gebruikelijk een gehele carrière bij hetzelfde grote bedrijf te werken. Start-ups komen er dus niet aan te pas. Om hierin te innoveren heeft de stad Osaka de Osaka Innovation Hub opgericht, waarin start-ups algemene ondersteuning wordt geboden in bijvoorbeeld het opzetten van hun start-up en het vinden van werkruimte. Ook de meegereisde studenten konden hun steentje bijdragen; zo zijn er voor meerdere start-ups adviezen opgesteld over hoe ze het best zouden kunnen opschalen en uitbreiden.

Tot slot benoem ik graag het bedrijfsbezoek bij het Intelligent Robotics Laboratory. Een ontwikkelaar van zijn eigen humanoid en tevens wereldwijd erkende robotica-expert gaf hier een rondleiding door zijn bedrijf, terwijl hij de studenten liet nadenken over vragen over identiteit: wat is een identiteit? Kan een robot identiteit overnemen? Wat gebeurt er dan met je eigen identiteit? Een interessante kwestie, wat kenmerkend is ook voor het gehele SSU-programma: out-of-the-box-denken om innovatie te kunnen begrijpen, doorgronden en uiteindelijk te kunnen implementeren om onze dynamische samenleving niet bij te benen, maar juist een stapje voor te zijn.