In Kaapstad dreigt al jaren een Day Zero. Dit is de dag dat de stad geen water meer heeft om aan haar inwoners uit te delen. Met andere woorden, er zal niks meer uit de kraan komen. Het zou de eerste keer ooit zijn dat een stad geen water meer heeft om aan haar inwoners te geven. Tot nu toe is Day Zero afgewend door verschillende maatregelen van de regering, maar ieder jaar lijkt het risico toe te nemen. Hoe is deze situatie ontstaan?

Kaapstad ontvangt haar water uit verschillende bassins uit de bergen die de stad omringen. In 2015, 2016 en 2017 had Kaapstad te maken met weinig waterval in de normaal nattere winter. Dit zorgde ervoor dat de bassins 75% leger waren dan in 2013. Andere factoren die meespeelde bij de droogte waren het stijgende inwoneraantal en klimaatverandering.

De lege watervoorraden lieten de lokale autoriteiten geen keus, er moesten maatregelen komen tegen het watergebruik van de inwoners. Het verbruik van water moest terug naar 50 liter per persoon per dag. Bewoners werd geadviseerd om kort te douchen, zo min mogelijk de wasmachine aan te zetten en zwembaden leeg te laten. Verder mochten bewoners onder andere hun auto’s niet wassen en hun tuinen niet beregenen.

Ook in de landbouw sector moest minder water gebruikt worden. Hierdoor verloren mensen hun baan en hun inkomen. In totaal werd geschat dat 30% van de bevolking hun baan verloor door de droogte. In het filmpje onder in dit artikel zal te zien zijn dat er een man wordt opgepakt die illegaal auto’s aan het wassen is. Hij deed dit om een inkomen te verkrijgen wat hij was verloren door de droogte en om het water wat er nog was te kunnen betalen (de prijzen van kraan water schoten namelijk tijdens de droogte de lucht in). Hij krijgt een boete van de politie die verder ook aan het controleren is of mensen hun tuinslang aan hebben gesloten en of hun zwembaden niet gevuld zijn.

De droogte leidde verder tot protesten van de armere bevolking. Waarom moesten zij hun watergebruik rantsoeneren terwijl de golfbanen in het rijkere deel van de stad er nog groen bijlagen? Ze gingen de straat op met de leus ‘water for all, or the city must fall’. Hiermee protesteerden de inwoners tegen de in hun ogen oneerlijke verdeling van het nog beschikbare water. Verder hielden de inwoners de lokale industrie verantwoordelijk vanwege het inefficiënt gebruik van water.

Inmiddels zijn de drinkwater reservoirs in de winter van 2018 gevuld door een overvloed aan regen. De reservoirs zijn weer gevuld tot 75% van het niveau in 2014. Een plaatselijke ramp lijkt afgewend, maar op de langere termijn zullen deze droge periodes vaker voorkomen. In combinatie met een groeiende bevolking zal de behoefte aan schoon drinkwater alleen maar toenemen. Naast Kaapstad zijn er verschillende steden in Azië, Afrika en Australië die nu of in de nabije toekomst te maken gaan krijgen met drinkwater tekorten.

Toch hoeft dit niet per se alleen maar negatieve gevolgen te hebben. Kaapstad heeft in 2015 een prijs ontvangen voor haar waterbesparingsprogramma’s onder de bevolking. Deze droogte stimuleert zowel inwoners als agrarische bedrijven om goed na te denken over hun watergebruik en waar het kan water te besparen. Andere steden kunnen weer leren van de maatregelen die Kaapstad heeft ingevoerd. Mensen in droge gebieden leren dat ze niet om de drie dagen hun zwembad hoeven te verversen kan in mijn ogen sowieso geen kwaad.

Voor Kaapstad is het zaak om op duurzame manieren water te gaan verkrijgen. Het aanleggen van extra putten en dammen in de bergen werkt niet meer. De huidige hoeveelheid water is waar ze het mee moeten doen. Onder andere het winnen van drinkwater uit zeewater en afvalwater zijn methoden waar Kaapstad nog terrein mee kan winnen. Zo kan de stad definitief een Day Zero in de toekomst ook afwenden.

Meer lezen/ kijken:
– https://geografie.nl/artikel/kaapstad-day-zero