oikosonline.nl

Tag

’15-’16

Svalbard Global Seed Vault: Doomsday voor de biodiversiteit

Over internationale akkoorden betreffende de duurzame ontwikkeling van landbouw is nog lang geen akkoord bereikt, maar waar veel landen het wel mee eens zijn, is dat er wordt afgestevend op een doemscenario. Door niet-duurzame ontwikkelingen in de landbouw komt biodiversiteit… Continue Reading →

De singel stroomt weer vol

Ruim 45 jaar na de drooglegging van de Catharijnesingel stroomt de singel nu weer langzaam vol, tot genoegen van vele Utrechters. De singels van Utrecht, die als een cirkel rondom de binnenstad liggen, werden aanvankelijk gegraven als verdedigingslinie nadat Utrecht… Continue Reading →

Het nieuwe land van Nederland

Binnenkort kan de kaart van Nederland opnieuw aangepast worden, er komt namelijk nieuw land bij. Deze keer betreft het geen verre overzeese kolonie, ‘we’ houden het deze keer dichter bij huis. Na de voltooiing van de aanleg  van Flevoland en… Continue Reading →

Even voorstellen… deel 2

Wie zijn nou die knappe, vlotte, leuke schrijvers die er elke dag voor zorgen dat jij iets interessants te lezen hebt? De redactie van oikos online ’15-’16 stelt zich aan je voor… In twee delen, want we zijn met best… Continue Reading →

De dichte deur van de Golfstaten

De enorme stroom vluchtelingen naar Europa die vroeg in 2013 op gang kwam, en in 2015 bestempeld werd als ‘vluchtelingencrisis’ zal niemand ontgaan zijn. Europa kijkt op tegen een lastig vraagstuk: waar moeten deze vluchtelingen onderdak vinden, en hoe moet… Continue Reading →

Even voorstellen… deel 1

Wie zijn nou die knappe, vlotte, leuke schrijvers die er elke dag voor zorgen dat jij iets interessants te lezen hebt? De redactie van oikos online ’15-’16 stelt zich aan je voor… In twee delen, want we zijn met best… Continue Reading →

© 2018 oikosonline.nl — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑